Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Växthusets förskola

Barn och vårdnadshavare

Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna till Växthuset.

Vi arbetar för ett positivt klimat där både barn och vuxna ska känna glädje och gemenskap. Vårt mål är att alla ska trivas och vara trygga och att alla vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i sitt barns vardag på förskolan.

Samverkan Förskola - Hem

Vi använder oss av Infomentor som huvudsaklig kommunikationskanal. Här publicerar vi både blogginlägg och regelbundna verksamhetsbrev och nyheter. Vi synliggör även vår verksamhet på Instagram #vaxthusetsickla. Övrig samverkan sker genom:

• Föräldraaktiv inskolning
• Föräldramöten
• Föräldraråd
• Utvecklingssamtal
• Daglig kontakt vid hämtning och lämning

Utvecklingssamtal och Uppföljningssamtal

Vi erbjuder olika former av samtal där vi informerar om barnets lärande och utveckling i verksamheten. Syftet med utvecklingssamtalet är att uppmärksamma barnet och samspel med gruppen. Vi utgår från vår verksamhetsplan samt ett antal frågor som vi diskuterar kring.
Vi har uppföljningssamtal ca en månad efter inskolning, utvecklingssamtal en gång per år samt ett avslutningssamtal.

Barnobservationer

Vi följer noga barnens lärande och utveckling i syfte att kunna planera och organisera på bästa sätt. Alla barn är olika, behöver olika saker och vi kan lättare anpassa och undanröja eventuella hinder om vi vet mer om vad barnen intresserar sig för och hur de interagerar med varandra. Vi genomför varje termin barnkonferenser och där följer upp varje barns trivsel och utveckling.

Föräldraråd

Vårdnadshavare erbjuds möjlighet att delta i förskolans Föräldraråd. Detta är ett forum för föräldrar och personal och där vi lyfter olika aktuella frågeställningar och diskuterar tillsammans. Rådet träffas en gång på hösten och två gånger på våren.

Sidan uppdaterades: