Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Lärandet i förskolan

Vår utgångspunkt är att varje barn är en kompetent och unik individ som ska ges de allra bästa förutsättningar för lärande, omsorg och utveckling.

Alla barn på Växthuset får dagligen möjligheter att prova, utforska och visa. Barnens tankar och teorier får stort utrymme i vår planering av verksamheten. Det är viktigt att skapa en tillgänglig och tillåtande pedagogisk miljö och som uppmuntrar till egna initiativ, självständighet och kreativitet. Vi ser både den inre och yttre miljön som en aktiv del i barns lärande. Miljön ska vara lustfylld, inbjudande och stimulera till att vilja utforska i lugn och ro. Material placeras tillgängligt för intresse, nyfikenhet och experiment. Vi ser möjligheter istället för hinder och har reflektion som en grund för utveckling för såväl barn som pedagoger.

Utforska-löv-670x290.jpg

Alla vuxna som arbetar på förskolan är pedagoger och därmed viktiga förebilder för barnen. Personalen ger barnen omsorg och stöttar varje barn på bästa sätt. Vi bemöter varandra med respekt, öppenhet och vänlighet. Vi uppdaterar oss i frågor som rör pedagogisk utveckling, forskning samt generella nyheter som kan ge oss nya tankar. Vi arbetar aktivt för att lära oss av varandra och dela både kunskaper och erfarenheter. I personalgruppen vill vi att det ska finnas en "dela-kultur" och där målet ytterst är att ge varje barn de allra bästa förutsättningar för lärande.

Vi genomför undervisning i våra Fokusgrupper - Äventyrarna, Forskarna och Skaparna.

Äventyrarna - här ges barnen möjligheter att utforska och lära sig mer om natur, djur, miljö, samhälle, teknik, kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnens nyfikenhet är drivkraften i det som ska utforskas och undersökas. Vi lär oss genom att först hitta olika intressespår, vi utforskar och tar reda på fakta, vi bearbetar och resonerar med barnen och vi drar slutsatser och hypoteser. Ofta leder detta vidare till ny ormåden att utforska.

Forskarna - på ett lekfullt och utforskande sätt lär vi loss mer om matematik, vi gör jämförelser, vi lär oss om olika former och bekantar oss med siffrorna. Vi utforskar och resonerar oss fram till olika slutsatser. Vi utgår från det som är konkret och lär oss mer om grunderna inom matematiken.

Skaparna - vi utforskar olika estetiska uttrycksformer som dans, måleri, drama, musik, sång mm. Barnen utvecklar sin kreativa förmåga och blir skapande kreatörer.

På förskolan arbetar vi med pedagogisk dokumentation och synliggör lärandet för både barn och vårdnadshavare. Dokumentationen är synlig i våra verksamhetsbrev och på vår blogg samt genom väggdokumentation på avdelningarna.

I vår verksamhetsplan för året beskriver vi mer detaljerat hur vi arbetar utifrån förskolans läroplan och våra övriga styrdokument. Aktuell verksamhetsplan går att ta del av genom att klicka här Verksamhetsplan (PDF-dokument, 412 kB)

konstutstallning-vaxthuset670x290jpg.jpg

Sidan uppdaterades: