Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skolval

Hur ser nästa läsår ut med skolstart, lovveckor och avslutningsdatum?


Svar:

Här är våra Läsårsdata.

Den 10-11 augusti har personalen studiedagar inför det nya läsåret.

Höstterminen börjar tisdag 17 augusti 2021

Den 27 aug är det studiedag för lärare

Höstlov v. 44

Höstterminen slutar tisdag 21 december 2021

Jullovsfritids

Studiedag måndagen den 10 jan

Vårterminen börjar tisdag 11 januari 2022

v. 9 Sportlov

v. 15 Påsklov

Fredag 27 maj lovdag

Vårterminen slutar fredag 10 juni 2022

Kan vi söka till Vilans skola fast vi bor i en annan kommun?


Svar:

Ja, du kan söka plats på Vilans skola även om ni bor i annan kommun. Du ansöker via Nacka24 som du hittar på Nacka kommuns hemsida.

Hur går inskolningen till?


Svar:

Vi planerar för att ha en Lära känna aktivitet i maj ca 2-3 tim. Då får blivande elever träffas och bekanta sig med skolan, pedagoger och sina nya kamrater.

I augusti läggs inskolningen upp individuellt beroende på hur ni vill ha det.

Oftast brukar eleverna börja med lite kortare dagar innan skolan börjar då verksamheten fortfarande är lugnare. Du har rätt till omsorg på fritids from 1 aug det är ditt barn börjar i f klass.

Hur sker överlämning från förskolan till skolan ut inför Förskoleklass?


Svar:

Du som vårdnadshavare godkänner att information förs över til skolan. Om vi har många blibande elever som går på samma förskola så tar våta Förskollärare kontakt ang gruppindelningar. Om ditt barn behöver extra stöd under skoldagen eller under inskolningen behöver vi veta det för att planera på bästa sätt.

Hur många elever har ni i Förskoleklass?


Svar:

Vi har två klasser i F klass det här året. Det här läsåret har vi 19-20 elever i klasserna.

Vi kommer att ha alla nya elever i en grupp eftersom vi behöver lära känna varandra. Under skoldagen delas eleverna in i mindre och varierande grupper.

Vi anpassar vår organisation utifrån våra elevgruppers behov.

Till hösten gör vi gruppindelningar inför åk 1 under våren 2022

Sidan uppdaterades: