Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vikingshillsvägen

Vikingshillsvägen, en av huvudvägarna i norra Boo, görs om för att bli trafiksäker. Samtidigt tryggas vatten- och avloppsförsörjning av området och andra, närliggande detaljplaneområden.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson

Kommunens Projektledare

Marie Svensson

Marie Svensson

Delprojektledare

Profilbild saknas

Martin Angerfelt

Projektchef Veidekke

0733 55 99 02

Profilbild saknas

Anders Brattsell

Byggledare, Rockstore

070-720 08 55

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Arbetet med att bygga om Vikingshillsvägen kommer tyvärr att dra ut på tiden på grund av omfattande problem med bland annat förstärkningsåtgärder. Nytt planerat datum för färdigställandet av vägen är under sista kvartalet 2019, en förskjutning med cirka sex månader från ursprunglig tidplan.

Håll rekommenderad hastighet för allas säkerhet!

Kommunen ber om överseende med de störningar i form av begränsad framkomlighet och buller som uppstår i samband med utbyggnaden. Arbetsområdet bör passeras med stor försiktighet då det kan råda dålig sikt och höga bullernivåer för både dig och för maskinförarna. Passerar du i närheten av maskiner, se till att få ögonkontakt med föraren innan du passerar för att säkerställa att föraren har sett dig.

Vikingshillsvägen

 • Arbeten pågår utmed större delar av Vikinghillsvägen från korsningen Kummelnäsvägen fram till korsningen Enrisvägen. Trafiken leds på några ställen om via tillfälliga byggvägar som regleras med trafikljus samtidigt som arbetet pågår med att bygga upp den nya permanenta vägen samt lägga ner nya vatten- och avloppsledningar.

sänkning av medelvattenståndet i Karbosjön

Bilden visar Karbosjöns utlopp.

 • Arbetet med Karbodiket är i sitt slutskede. Vägräcke kommer att sättas upp på sträckor längs Risets Alväg och mindre lagningar av asfalten ska göras. Detta kommer utföras under våren 2019.
 • Arbeten på Sågsjövägen har nu startat. Detta är den sista etappen av utförandet av de arbeten som innefattas av miljödomen.
 • Veidekke kommer löpande att informera om eventuella trafikavstängningar och omledning av trafiken i samband med arbeten vid Sågsjövägen

Mer information om miljödomen hittar du längre ner på sidan. Domslut från Mark- och miljödomstolen finns under Status och handlingar - laga kraft.

Tänk på att...

Arbetsområdet bör passeras med stor försiktighet, då det kan råda både dålig sikt och höga bullernivåer för maskinförarna. Passerar du i närheten av maskiner, se till att få ögonkontakt med föraren innan du passerar för att säkerställa att föraren har sett dig.

Frågor

Ställ gärna frågor till byggledarna om arbetena – via mejl i första hand. Se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Se tidigare beslut och dokument under STATUS OCH HANDLINGAR.

Arbete med planändring pågår

Detaljplanen för Vikingshillsvägen vann laga kraft 2013.

Nu pågår ett arbete för att kunna göra en mindre ändring i detaljplanen. Syftet är att införa begränsningar av antalet bostadslägenheter i huvudbyggnader. För merparten av fastigheterna införs en bestämmelse som innebär att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För fastigheter vars huvudbyggnader fått bygglov för fler än två bostadslägenheter införs särskilda bestämmelser för att dessa inte ska bli planstridiga.

Samråd om förslaget till planändring hölls från den 5 juni till den 6 september 2018.

Detaljplan och gatukostnader

Detaljplanen för Vikingshillsvägen vann laga kraft den 26 juni 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, att anta principerna för gatukostnader för Vikingshillsvägen.

Miljödom

Sänkning av medelvattenståndet i Karbosjön

Kommunen har fått beviljat ett tillstånd till markavvattning genom sänkning av Karbosjöns medelvattenstånd och restaurering av diken, ett så kallat markavvattningsföretag. Mark- och miljödomstolens miljödom kom den 21 mars 2012.

Kommunen ansökte om miljödomen för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hantering av dagvatten i området och för att minska risken för översvämningar vid Vikingshillsvägen.

Utbyggnad

Ombyggnaden av Vikingshillsvägen, tillsammans med utbyggnaden av kommunalt vatten, avlopp och genomförande av miljödomen startade i april 2017 och planeras vara klart under sista kvartalet 2019.

Den 26 april 2017 hölls ett välbesökt första spadtag i Vikingshill. Många passade på att ställa frågor till politiker och tjänstemän i kommunen. De flesta frågorna handlade om utbyggnaden av vägen, trafiksäkerhet, groddjurspassagen och miljöfrågor i området.

Kommunen har skrivit kontrakt med Veidekke Entreprenad AB för ombyggnad av Vikingshillsvägen, utbyggnad av vatten och avlopp och genomförande av miljödomen.

Vikingshillsvägen kommer att vara öppen för trafik under hela genomförandet. Tyvärr kommer det att bli störningar för trafiken under hela byggtiden, eftersom omfattande förstärkningsarbeten måste utföras i vägen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Trafikerade vägar är ett av de stora hoten mot groddjur. Vikingshillsvägen korsar ett stråk där grodor och paddor tar sig fram på väg mellan vintervistet och lekområdet nära Karbosjön. Därför bygger kommunen i samband med projektet en tunnel som ska rädda djuren undan trafikdöden. Eftersom grodorna började vandra medan innan arbegtet var helt färdigt fick byggpersonalen en extra uppgift - att lyfta över grodor i hinkar till rätt sida av vägen.

 • En groda släpps från hinken under arbetet med tunneln.

 • En del av dagens skörd av grodor i hinken.

 • Grodorna vill ta sig fram i bäcken till Karbosjön. Ringen = tunnelns plats.

 • Tunnelröret under Vikingshillsvägen.

 • Arbetsledaren Johnny Vinberg och kommunens Birgitta Held Paulie.

 • Grodtunnelns utlopp, ovanför Vikingshillsvägen.

 • Diket närmast Karbosjön är ett lekområde för groddjuren.

 • Lekande paddor i dyn intill den blivande tunneln.

Bilderna är tagna under arbetet med att bygga tunneln, våren 2018.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.