Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vikingshillsvägen

Vikingshillsvägen, en av huvudvägarna i norra Boo, görs om för att bli trafiksäker. Samtidigt tryggas vatten- och avloppsförsörjning av området och andra, närliggande detaljplaneområden.

Profilbild saknas

Elliot Axelsson

Projektledare genomförande

070-508 52 58

Marie Svensson

Marie Svensson

Delprojektledare

Profilbild saknas

Martin Angerfelt

Projektchef Veidekke

0733 55 99 02

Profilbild saknas

Anders Brattsell

Byggledare, Rockstore

070-720 08 55

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Vikingshillsvägens utbyggnad är nu klar. Under de kommande månaderna påbörjas arbetet med slutligt fastställande av gatukostnader och fastighetsregleringar och de fastighetsägare som berörs av detta kommer att kontaktas separat.

Gällande frågor kring anslutning till kommunalt VA se här: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/

Bilder från Vikingshillsvägen

Bussvandslinga.jpg

Bussvändslingan vid Sommarbovägen

Vikingshillsvagen vid Backeboskolan.jpg

Vikingshillsvägen vid Backeboskolan

Avsmalnat övergångsställe vid Rörsundsviken.jpg

Avsmalnat övergångsställe vid Rörsundsviken

Vikingshillsvägen i höjd med Borevägen och Nordmannavägen.jpg

Vikingshillsvägen i höjd med Borevägen och Nordmannavägen

korsningen Nordmannavägen.jpg

Vikingshillsvägen vid korsningen Nordmannavägen

Se tidigare beslut och dokument under STATUS OCH HANDLINGAR.

Detaljplan och gatukostnader

Detaljplanen för Vikingshillsvägen vann laga kraft den 26 juni 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, att anta principerna för gatukostnader för Vikingshillsvägen.

Ett arbete med att förändra detaljplanen för området har pågått under en tid, men detta har avbrutits efter beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Läs informationsbrevet som förklarar bakgrunden till beslutet (PDF-dokument, 1,4 MB)

Miljödom

Sänkning av medelvattenståndet i Karbosjön

Kommunen har fått beviljat ett tillstånd till markavvattning genom sänkning av Karbosjöns medelvattenstånd och restaurering av diken, ett så kallat markavvattningsföretag. Mark- och miljödomstolens miljödom kom den 21 mars 2012.

Kommunen ansökte om miljödomen för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hantering av dagvatten i området och för att minska risken för översvämningar vid Vikingshillsvägen.

Utbyggnad

Ombyggnaden av Vikingshillsvägen, tillsammans med utbyggnaden av kommunalt vatten, avlopp och genomförande av miljödomen startade i april 2017 och planeras vara klart under sista kvartalet 2019.

Den 26 april 2017 hölls ett välbesökt första spadtag i Vikingshill. Många passade på att ställa frågor till politiker och tjänstemän i kommunen. De flesta frågorna handlade om utbyggnaden av vägen, trafiksäkerhet, groddjurspassagen och miljöfrågor i området.

Kommunen har skrivit kontrakt med Veidekke Entreprenad AB för ombyggnad av Vikingshillsvägen, utbyggnad av vatten och avlopp och genomförande av miljödomen.

Vikingshillsvägen kommer att vara öppen för trafik under hela genomförandet. Tyvärr kommer det att bli störningar för trafiken under hela byggtiden, eftersom omfattande förstärkningsarbeten måste utföras i vägen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Trafikerade vägar är ett av de stora hoten mot groddjur. Vikingshillsvägen korsar ett stråk där grodor och paddor tar sig fram på väg mellan vintervistet och lekområdet nära Karbosjön. Därför bygger kommunen i samband med projektet en tunnel som ska rädda djuren undan trafikdöden. Eftersom grodorna började vandra medan innan arbegtet var helt färdigt fick byggpersonalen en extra uppgift - att lyfta över grodor i hinkar till rätt sida av vägen.

Bilderna är tagna under arbetet med att bygga tunneln, våren 2018.

Sidan uppdaterades: