Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vikingshillsvägen

Vikingshillsvägen, en av huvudvägarna i norra Boo, görs om för att bli trafiksäker. Samtidigt tryggas vatten- och avloppsförsörjning av området och andra, närliggande detaljplaneområden.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson

Kommunens Projektledare

Marie Svensson

Marie Svensson

Delprojektledare

Profilbild saknas

Martin Angerfelt

Projektchef Veidekke

0733 55 99 02

Profilbild saknas

Anders Brattsell

Byggledare, Rockstore

070-720 08 55

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Till årsskiftet beräknas vatten- och avloppsnätet vara utbyggt längs Vikingshillsvägen. Viss återställning av vägen kommer behöva slutföras till våren då det på grund av temperaturen inte går att asfaltera under vintern.

Vikingshillsvägen

Sträckan mellan Kummelnäsvägen och Risets Alväg är färdigställd förutom vägmålning som utförs till våren när temperaturen tillåter.

Pågående arbeten just nu längs Vikingshillsvägen är bland annat:

 • På sträckan mellan Ristes Alväg och fram till Bågvägen pågår förläggning av el- och tele samt byggnation av gångbana.
 • Från Bågvägen fram till Fösabacken byggs ny busshållplats.
 • Från Rörsundsviken fram till bussvändplanen schaktas för nytt vatten och avlopp, samt ombyggnad av vägen.
 • Sänkning av ny dagvattenledning i Rörsundsviken
 • Arbetet med vatten och avlopp är färdigt i Nordmannavägen och nu pågår schaktarbeten för el och fiber. Detta arbete och fortsätter i del av Näckrosvägen och Atlevägen.

På Vikingshillsvägen råder nu rekommenderad hastighet 30 km/h på grund av vägbygget.

Vi får ibland in synpunkter på långa reglertider för de tillfälliga trafiksignaler som finns längs Vikingshillsvägen. Anledningen till långa signalregleringstider är att de långsammare arbetsfordonen som arbetar med ombyggnaden av vägen ska hinna igenom hela sträckan innan trafiksignalerna slår om.

Vi ber om förståelse för vikten av att hålla rekommenderad hastighet samt följa trafikreglerna för signalreglering, för allas säkerhet.

Det kan råda dålig sikt och höga bullernivåer för både dig och för maskinförarna. Passerar du i närheten av maskiner, se till att få ögonkontakt med föraren innan du passerar för att säkerställa att föraren har sett dig.

Tack för visad hänsyn!

Vikingshillsvägen dec2019.jpgSänkning av dagvattenledning i Rörsundsviken. Arbetet ska vara färdigt före jul.

Frågor?

Ställ gärna frågor till byggledarna om arbetena – via mejl i första hand. Se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Se tidigare beslut och dokument under STATUS OCH HANDLINGAR.

Detaljplan och gatukostnader

Detaljplanen för Vikingshillsvägen vann laga kraft den 26 juni 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, att anta principerna för gatukostnader för Vikingshillsvägen.

Ett arbete med att förändra detaljplanen för området har pågått under en tid, men detta har avbrutits efter beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Läs informationsbrevet som förklarar bakgrunden till beslutet (PDF-dokument, 1,4 MB)

Miljödom

Sänkning av medelvattenståndet i Karbosjön

Kommunen har fått beviljat ett tillstånd till markavvattning genom sänkning av Karbosjöns medelvattenstånd och restaurering av diken, ett så kallat markavvattningsföretag. Mark- och miljödomstolens miljödom kom den 21 mars 2012.

Kommunen ansökte om miljödomen för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hantering av dagvatten i området och för att minska risken för översvämningar vid Vikingshillsvägen.

Utbyggnad

Ombyggnaden av Vikingshillsvägen, tillsammans med utbyggnaden av kommunalt vatten, avlopp och genomförande av miljödomen startade i april 2017 och planeras vara klart under sista kvartalet 2019.

Den 26 april 2017 hölls ett välbesökt första spadtag i Vikingshill. Många passade på att ställa frågor till politiker och tjänstemän i kommunen. De flesta frågorna handlade om utbyggnaden av vägen, trafiksäkerhet, groddjurspassagen och miljöfrågor i området.

Kommunen har skrivit kontrakt med Veidekke Entreprenad AB för ombyggnad av Vikingshillsvägen, utbyggnad av vatten och avlopp och genomförande av miljödomen.

Vikingshillsvägen kommer att vara öppen för trafik under hela genomförandet. Tyvärr kommer det att bli störningar för trafiken under hela byggtiden, eftersom omfattande förstärkningsarbeten måste utföras i vägen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Trafikerade vägar är ett av de stora hoten mot groddjur. Vikingshillsvägen korsar ett stråk där grodor och paddor tar sig fram på väg mellan vintervistet och lekområdet nära Karbosjön. Därför bygger kommunen i samband med projektet en tunnel som ska rädda djuren undan trafikdöden. Eftersom grodorna började vandra medan innan arbegtet var helt färdigt fick byggpersonalen en extra uppgift - att lyfta över grodor i hinkar till rätt sida av vägen.

 • En groda släpps från hinken under arbetet med tunneln.

 • En del av dagens skörd av grodor i hinken.

 • Grodorna vill ta sig fram i bäcken till Karbosjön. Ringen = tunnelns plats.

 • Tunnelröret under Vikingshillsvägen.

 • Arbetsledaren Johnny Vinberg och kommunens Birgitta Held Paulie.

 • Grodtunnelns utlopp, ovanför Vikingshillsvägen.

 • Diket närmast Karbosjön är ett lekområde för groddjuren.

 • Lekande paddor i dyn intill den blivande tunneln.

Bilderna är tagna under arbetet med att bygga tunneln, våren 2018.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.