Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Mars

Viktig information till dig som har ett pågående ärende eller till dig som ska skicka in en ansökan

Vi på Bygglovenheten arbetar alltid så snabbt vi kan för att hjälpa våra sökanden med handläggningen av våra ärenden.

Just nu är efterfrågan extra hög vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Om du har ett pågående ärende hos oss kommer vi att kontakta dig när vi har gjort en bedömning i ditt ärende eller om något behöver kompletteras.

Vi rekommenderar dig att först få hjälp med svar på din fråga via vår hemsida istället för att kontakta oss på telefon under denna period. Vi kan inte svara på frågor om handläggningstider för ditt pågående ärende via telefon.

Stadsbyggnadsservice kan också hjälpa dig med allmänna frågor om bygglov och hur du ansöker via stadsbyggnad@nacka.se. Stadsbyggnadsservice kan inte svara på frågor om handläggningstider för ditt pågående ärende.

Om du behöver ändra eller komplettera något i din ansökan eller anmälan gör du detta lättast i e-tjänsten. Handläggningstiden kan justeras om du gör ändringar i din ansökan eller anmälan.

Du kan alltid skicka ett mejl till din handläggare via denna e-tjänst.

Behöver du teknisk support kring våra e-tjänster ringer du 08 – 718 80 00. Vår support svarar endast på tekniska frågor.

E-tjänst för att se och hämta ritningar från vårt bygglovsarkiv genom att söka på fastighetsbeteckningar eller gatuadresser. För att ta del av handlingar i ett pågående ärende måste ett beslut ha tagits i ärendet.

Sidan uppdaterades: