Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor om att välja och byta skola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om att välja förskoleklass och grundskola. Till exempel: Hur gör jag för att byta skola? Hur överklagar jag en skolplacering?
260

Jag vill överklaga beslut om skolplacering för mitt barn. Hur gör jag?


Svar:

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering i en kommunal skola.

Klicka på den här länken för att komma till en sida där du hittar mer information om vilka beslut du kan överklaga och hur ett överklagande görs

Fick du svar på din fråga?
133

När ska jag välja skola för mitt barn?


Svar:

Det beror på när barnet ska börja i skolan:

  • Om du är nyinflyttad till Nacka och vill ha en plats snarast möjligt ska du göra ditt val nu. Samma sak om ditt barn redan har en plats i skolan och du önskar byta till en annan skola nu.
  • Om du däremot vill ha en plats till höstterminen 2022 ska du göra ditt skolval under skolvalsperioden den 15 februari-8 mars 2022.
Fick du svar på din fråga?
66

Jag och mitt barn har skyddade personuppgifter. Hur gör jag för att välja skola?


Svar:

Personer med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring gör skolvalet via pappersblankett - inte i e-tjänsten.

Utbildningsenheten skickar information i god tid före skolvalsperiodens början till vårdnadshavare med skyddade personuppgifter vars barn ska välja till förskoleklass eller som går i en skola som inte har nästa läsår. Informationen skickas till vårdnadshavaren via Skatteverkets förmedlingstjänst.

Om du vill söka skola utanför skolvalsperioden kontaktar du Nacka kommun för att få en blankett hemskickad. Ring Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 och be att få bli kopplad till utbildningsenheten eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se .

Fick du svar på din fråga?
36

Jag är inte folkbokförd i Nacka och kommer inte heller att flytta till Nacka. Kan jag ändå välja en skola i Nacka för mitt barn?


Svar:

Ja, men inte under skolvalsperioden. Möjligheten att ansöka om plats på en kommunal skola i Nacka stängs under skolvalsperioden för barn som inte är folkbokförda i Nacka och heller inte har för avsikt att flytta till kommunen. När skolvalet för de skolpliktiga Nackaeleverna är avslutat har du möjlighet att ansöka och då öppnas åter länken till webbsidan där du väljer skola i Nacka.

Klicka på denna länk för att komma till en sida med mer information och länk till valsidan

Fick du svar på din fråga?
35

Jag är inte överens med barnets andra vårdnadshavare om i vilken skola barnet ska gå. Vad händer då?


Svar:

Nacka kommun är skyldig att se till att alla barn från sex år som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om vårdnadshavarna inte är överens om placering för ett skolpliktigt barn placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Fick du svar på din fråga?
34

Jag vill att mitt barn ska börja förskoleklass som femåring. Hur gör jag då?


Svar:

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om plats för femåring i kommunal skola under skolvalsperioden. Efter skolvalsperiodens slut finns möjlighet att göra ansökan till och med bytesomgången under våren. Ansökningar som inkommer senare avslås.

Fick du svar på din fråga?
31

Vem gör valet om barnet har växelvis boende?

Fråga:

Ett barn som har två vårdnadshavare och växelvis boende ska välja skola. Kan båda vårdnadshavarna göra valet?


Svar:

Nej, det är endast vårdnadshavaren som är folkbokförd på samma adress som barnet som kan göra skolval i e-tjänsten.

Båda vårdnadshavarna får ett meddelande när val har registrerats.

Fick du svar på din fråga?
25

Hur gör jag för att byta skola?

Fråga:

Jag vill byta skola för mitt barn. Hur gör jag rent praktiskt och hur länge dröjer det innan jag får besked om det finns plats?


Svar:

Vi har samlat all information om att byta skola på en egen sida.

Klicka på den här länken för att komma till sidan "Byte av skola"

Fick du svar på din fråga?
24

Hur gör jag för att välja skola i en annan kommun?


Svar:

När du loggat in i e-tjänsten väljer du Utanför Nacka som område och Skola utanför Nacka 1 som skola.

I e-tjänsten anger du alla dina tre val av skolor. Om du väljer en skola utanför Nacka är det viktigt att du – utöver att ange skolan i e-tjänsten – själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

Fick du svar på din fråga?
24

Är det någon skillnad på att välja en kommunal eller en fristående skola?


Svar:

Ja - det finns några skillnader som du behöver tänka på:

  • Om du väljer en kommunal skola i Nacka räcker det att du gör valet via e-tjänsten.
  • Om du väljer en fristående skola eller en skola utanför Nacka måste du både göra en skolansökan i e-tjänsten och göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.
Fick du svar på din fråga?
19

Jag och min familj ska flytta till Nacka och jag vill att mitt barn börjar skolan i Nacka kommande läsår. Kan jag ansöka redan nu?


Svar:

Ja, under förutsättning att du i samband med ansökan via e-tjänsten styrker kommande adress, och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande. Om ansökan avser plats inför höstterminen ska planerat inflyttningsdatum vara innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart.

Fick du svar på din fråga?
1

Får mitt barn SL-kort om det är långt till den skola vi väljer?


Svar:

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt. I vissa fall kan ditt barn ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort. Läs mer om reglerna för skolbiljett/SL-kort här

Fick du svar på din fråga?
-5

Jag och min familj är folkbokförda i Nacka men kommer att flytta inom Nacka kommun. Hur gör jag för att min kommande adress ska användas i skolvalet?


Svar:

I samband med att du gör skolvalet via e-tjänsten ska du styrka din kommande adress och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande. Om din ansökan avser plats inför höstterminen ska planerat inflyttningsdatum vara innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart.

Fick du svar på din fråga?
-65

Vad händer om det finns fler sökande än platser på en skola?


Svar:

Om inte alla elever får plats på en skola görs ett urval. Urvalet görs på olika sätt beroende på om skolan är fristående eller kommunal.

  • De fristående skolorna får enligt skollagen göra urval enligt de urvalsprinciper som Skolinspektionen godkände när skolan fick sitt tillstånd. Kontakta den fristående skolans rektor för att få information om skolans urvalsregler.
  • När en kommunal skola behöver göra ett urval rangordnas eleverna utifrån värdet för deras relativa närhet till skolan. Begreppet "relativ närhet" betyder att avståndet till den sökta skolan sätts i relation till avståndet till en alternativ skola.

Läs mer om urvalsprinciper och relativ närhet på sidan "Urval om fler sökande än platser"

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: