Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om entreprenörsbytet 1 april

Den 1 april började en ny sophämtare att tömma kärlen i Nacka, vilket innebar en del förändringar för dig som kund. Nedan hittar du förhoppningsvis svar på eventuella frågor kring detta, annars är du välkommen att kontakta kundservice på tel. 08-718 90 00 eller kundservice@nvoa.se
60

Vad heter den nya entreprenören?


Svar:

Den nya entreprenören heter Urbaser AB.

Fick du svar på din fråga?
18

Varför byter Nacka vatten och avfall sophämtningsentreprenör?


Svar:

Avtalet med den befintliga entreprenören Liselotte Lööf AB löper ut 31 mars 2020. Nacka vatten och avfall har därför genomfört en upphandling. Den nya entreprenören börjar 1 april 2020.

Fick du svar på din fråga?
18

Hur ser de nya sopbilarna ut och vad har de för drivmedel?


Svar:

De nya sopbilarna är vita och merparten är så kallade el-hybrider. Det innebär att mekanismen för att komprimera avfallet i bilarna drivs av el vilket ger en tystare tömning. Sopbilarna drivs med HVO100 som är en fossilfri, förnyelsebar ersättning för diesel.

Sopbilarna är så kallade tvåfacksbilar där matavfall och restavfall töms i samma bil men i separata fack.

Fick du svar på din fråga?
6

Hur länge gäller det nya avtalet med den nya entreprenören?


Svar:

Avtalet med Urbaser kommer att löpa i fem år, från och med 1 april 2020 till och med 31 mars 2025. Därefter finns möjlighet till tre års förlängning.

Fick du svar på din fråga?
-1

Vad ska jag göra vid utebliven sophämtning?


Svar:

Tömning utförs på bestämd tömningsdag, måndag till fredag mellan klockan 07.00 och 21.00, oavsett röd dag. Har dina kärl inte blivit tömda? Låt kärlen stå kvar utställda tills tömning utförts. Om du har extra mycket avfall på grund av utebliven tömning kan du placera en extrasäck bredvid kärlen så tar sophämtaren med även denna utan extra kostnad. På vår hemsida uppdaterar vi löpande information vid eventuella driftstörningar, se nackavattenavfall.se/driftinformation

Fick du svar på din fråga?
-1

Är avhämtningsplatsen densamma som tidigare Jag bor på Fisknätsgatan 29


Svar:

svarad

Fick du svar på din fråga?
-3

Vad innebär entreprenörsbytet för mig som kund?


Svar:

Nacka vatten och avfall strävar hela tiden efter att förbättra sophämtningen. I det nya avtalet har vi till exempel infört ett system för snabbare hantering av ärenden, en ökad tillförlitlighet och högre krav på säkerhet. En ytterligare positiv effekt är tystare och modernare sopbilar.

Fick du svar på din fråga?
-11

Varför har jag fått en ny tömningsdag?


Svar:

I samband med det nya avtalet har Urbaser gått igenom alla tömningsadresser och effektiviserat körturerna för att minska transporterna. För dig som kund innebär det därför att du sannolikt kommer att få ny tömningsdag.

Fick du svar på din fråga?
-12

Varför har jag fått en lapp hängande på kärlet?


Svar:

Denna så kallade kärlhängare är ett sätt för sophämtaren att kommunicera med dig som kund. Den blå kärlhängaren talar om åt vilket håll kärlet ska placeras inför tömning. Den orange kärlhängaren kan användas för flera olika situationer, till exempel vad du behöver tänka på för att sophämtningen ska fungera på ett bra sätt.

Fick du svar på din fråga?
-15

Varför ska jag ställa mina kärl åt ett annat håll?


Svar:

Sophämtningen i Nacka kommer precis som tidigare ske med två olika typer av sopbilar. Den ena typen är en så kallad sidlastare som lyfter kärlen med en griparm, den andra typen är en baklastande sopbil där sophämtaren kliver ur fordonet och hämtar kärlen. Typen av sopbil avgör hur du ska ställa dem inför tömning. I samband med det nya avtalet har Urbaser gått igenom alla tömningsadresser och effektiviserat körturerna för att minska transporterna. Då kan även typen av sopbil ha ändrats på din gata, och du som kund behöver därför ställa kärlen åt ett annat håll.

Fick du svar på din fråga?
-28

Hur vet jag om jag har fått ändrad tömningsdag och/eller om jag behöver ställa mina kärl åt ett annat håll?


Svar:

Du hittar din tömningsdag när du loggar in på Mina sidor. Du kan även kontakta kundservice.

Informationen om tömningsdag och kärlplacering hittar du på nackavattenavfall.se/tomningsdag

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: