Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor kring vistelsetid

12

Två syskon går i min verksamhet och vårdnadshavaren ska vara föräldraledig i cirka en månad för det yngsta av dessa två barn. Får det äldre syskonet gå i verksamheten 25 timmar i veckan?


Svar:

Nej, båda barnen ska vara lediga.

Vistelse vid föräldraledighet gäller endast när vårdnadshavare är ledig för ett annat barn som inte har en placering i förskola/pedagogisk omsorg. Om det äldre barnet är 3-5 år har barnet rätt till allmän förskola, dvs 15 timmars vistelse per vecka undantaget skolloven.

Fick du svar på din fråga?
11

Jag har en förälder på min förskola som arbetar i eget företag under föräldraledigheten. Jag undrar vilka intyg vårdnadshavaren behöver lämna in och vad vistelsetiden ska baseras på? Dessutom undrar jag vilken grund för placering barnet ska ha i Nacka24?


Svar:

Intyg

Egna företagare som arbetar under föräldraledigheten ska lämna in kopia på F-skattsedel samt företagets registreringsbevis till förskolan.

Vistelsetid

Barnets vistelsetid baseras på vårdnadshavarens uppgift om hur många timmars omsorg de behöver. Om förskolan får indikationer på att barnets vistelsetid är för väl tilltagen i förhållande till förälderns arbetstid + restid finns (som alltid) möjlighet att be vårdnadshavaren styrka sitt behov av vistelsetid med exempelvis uppdragsavtal eller utdrag ur företagets redovisning.

Registrering i e-tjänsten

I e-tjänsten anger vårdnadshavare antal timmar och anger ”arbete/studier under föräldraledigheten” som grund för placering.

Fick du svar på din fråga?
11

Ett barn på min förskola har ett äldre syskon som är hemma med vårdnadshavaren under ett skollov. Har barnet i förskola rätt att vara i verksamheten sina kontrakterade timmar även om vårdnadshavaren är hemma med syskonet?


Svar:

Den här frågan har två olika svar beroende på vad vårdnadshavare vanligtvis har för sysselsättning:

  • Ja, om vårdnadshavare vanligtvis är föräldraledig med ett yngre syskon. Förskolebarnet får vara sina 25 timmar.
  • Nej, om vårdnadshavaren vanligtvis arbetar/studerar men nu är hemma för att det stora syskonet har skollov. Då ska även barnet i förskolan/ped omsorg vara ledig.
Fick du svar på din fråga?
9

En vårdnadshavare har hört av sig och behöver ha tillsyn för sitt barn på tid som ligger utanför verksamhetens öppettider. Hur hanterar jag det?


Svar:

Förskolor och fritidshem ska erbjuda verksamhet på helgfria vardagar 06.30-18.00. För pedagogisk omsorg gäller 07.00-17.00.

Om en förälder behöver tillsyn utanför dessa tider finns det möjlighet att ansöka om omsorg på obekväm tid via Nacka kommuns webbsida.

Länk till sidan med information om omsorg på obekväm tid

Fick du svar på din fråga?
9

En gång i månaden stänger vi verksamheten tidigare på grund av planering. Behöver jag tala om för vårdnadshavarna att vi erbjuder barnen verksamhet vid dessa tillfällen eller räcker det att de har fått informationen i välkomstbrevet när de började på förskolan?


Svar:

Du ska vid varje tillfälle informera vårdnadshavare vad de har rätt till.

Alla anordnare ska erbjuda verksamhet alla vardagar under året. Ramtiden är 6.30-18.00 för förskola och fritidshem, för pedagogisk omsorg gäller 7.00-17.00. Detta gäller även om det är planeringsdag eller liknande.

Ni ska regelbundet säkerställa att alla vårdnadshavare får veta hur ni erbjuder alternativ verksamhet dessa dagar.

Fick du svar på din fråga?
8

Ett barn går fyra dagar i veckan i min verksamhet, måndag till torsdag. Nu säger föräldern att de vill byta dag de veckor som det infaller en röd dag på någon av de ordinarie fyra dagarna. Vad ska jag svara föräldern?


Svar:

Föräldrarna får ingen ”kompensation” om det infaller en röd dag under barnets ordinarie schema. Om det exempelvis är en röd dag på en torsdag så kan inte barnet komma på den lediga fredagen istället.

Fick du svar på din fråga?
8

Om en vårdnadshavare är arbetssökande, får barnen då vara i verksamheten mellan jul och nyår?


Svar:

Ja. Vårdnadshavaren har rätt att ha sitt barn i verksamheten om hen är aktivt arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen, detta gäller alla vardagar under året.

Fick du svar på din fråga?
8

En vårdnadshavare har varit arbetssökande men har nu fått arbete. Hur hanterar jag det?


Svar:

Vårdnadshavaren får omgående ändra till den vistelsetid som hen behöver för arbete/studier och restid.

Fick du svar på din fråga?
7

En familj har sagt att deras barn ska var lediga hela sommaren. Andra veckan som vi har stängt ringer de och behöver omsorg. Båda vårdnadshavarna har fått extra arbete under hela sommaren. Hur gör jag?


Svar:

Vårdnadshavare har rätt till plats om de arbetar eller studerar.

Om verksamheten är semesterstängd ska du ordna plats så snart som möjligt, men senast inom en vecka. Om det inte är semesterstängt ska du ordna plats så snart som möjligt.

Fick du svar på din fråga?
7

Får ett barn vara i verksamheten de dagar då vårdnadshavaren är tjänstledig om hen pluggar på distans?


Svar:

Ja, om vårdnadshavaren är inskriven på en utbildning som är studiemedelsberättigad. Då får barnet vara i verksamheten utifrån studietid + restid. Be om ett intyg från skolan om att vårdnadshavaren är inskriven på skolan och att studier pågår.

Fick du svar på din fråga?
7

Om ett barn lämnar förskolan för att gå på aktivitet, har barnet rätt att komma tillbaka efter aktiviteten? 


Svar:

Verksamheten kan inte neka ett barn att komma tillbaka under förutsättning att barnet har rätt till det antalet timmar utifrån att vårdnadshavarnas behov av omsorg.

Det är OK oavsett om barnet går till aktiviteten själv eller om vårdnadshavaren ordnar med någon som hämtar och lämnar barnet.

Exempel: Barnet är på förskolan till klockan 18 utifrån att vårdnadshavaren arbetar. Hen blir hämtad till sin aktivitet som börjar klockan 15.30 och kommer tillbaka klockan 16.30 och är sedan kvar till 18.00 när det är dags att gå hem.

Fick du svar på din fråga?
6

Förälder säger att hen är hemma men arbetar och har förtroendearbetstid. Vad är det och vilken vistelsetid är det som gäller?


Svar:

Normalt har anställda personer en reglerad arbetstid. Men vissa grupper av anställda har helt eller delvis oreglerad arbetstid. Oreglerad arbetstid kallas förtroendearbetstid och kan utföras på andra platser än arbetsplatsen. Exempelvis har de flesta lärare dels en reglerad arbetstid och dels en viss förtroendearbetstid.

Förtroendearbetstid är alltså arbetstid och barnet har rätt att gå på förskolan.

Om du misstänker att en förälder inte arbetar bör du först och främst ha en dialog direkt med föräldern. Om du fortfarande, efter kontakt och dialog med vårdnadshavaren, misstänker att hen inte arbetar så kan du kontakta arbetsgivaren.

Fick du svar på din fråga?
6

En familj håller på att skola in sitt yngre barn. Vilken vistelsetid gäller för det äldre syskonet under inskolningen?


Svar:

Det äldre syskonet behåller den vistelsetid som barnet haft under föräldraledigheten så länge inskolningen pågår. När det lilla syskonets inskolning är klar ska båda barnen börja med sin ordinarie vistelsetid.

Fick du svar på din fråga?
5

Om en av vårdnadshavarna är föräldraledig, får barnen då vara i verksamheten på skolloven?


Svar:

Ja, men bara om den andra vårdnadshavaren arbetar/studerar eller är arbetslös (aktivt arbetssökande).

Omfattningen beror på om det är förskola eller fritidshem.

  • Förskolan har inte terminer och lov och en förälder som har sitt barn på förskola 25 timmar /vecka under föräldraledigheten har rätt till det alla vardagar under hela året. Det är endast barn som går i allmän förskola som har en begränsning till 525 timmar per år, vilket motsvarar grundskolans läsårstider.
  • Fritidsbarn har rätt till högst 10 timmar per vecka på fritids under loven.
Fick du svar på din fråga?
5

Ett barn på min förskola har fått ett syskon och nu har vårdnadshavarna berättat att de båda två kommer att vara föräldralediga samtidigt. Får det äldre syskonet vara i verksamheten när båda vårdnadshavarna är lediga?


Svar:

Ja. Grunden för placering blir föräldraledig, eftersom båda vårdnadshavarna är föräldralediga för ett barn som inte har placering på förskola eller i pedagogisk omsorg.

Fick du svar på din fråga?
3

En förälder på förskolan har beviljats graviditetspenning av försäkringskassan. Vilken vistelsetid gäller för barnet?


Svar:

Det beror på hur långt det är kvar till beräknad förlossning.

  • Om förälder beviljas graviditetspenning mer än 30 dagar före beräknad förlossning ska barnet ha 25 timmars vistelsetid per vecka. Det gäller även efter förlossningen, eftersom det då är barnets vistelsetid enligt kontrakt.
  • Beviljas graviditetspenning mindre än 30 dagar före förlossning behåller barnet sin vistelsetid till och med en månad efter nedkomst.
Fick du svar på din fråga?
0

En förälder på min förskola arbetar under sin föräldraledighet och vill ha 25 timmars vistelsetid plus tid för arbete och restid. Är det ok?


Svar:

Nej. Vårdnadshavare som arbetar eller studerar under föräldraledigheten behöver göra ett val. Antingen baseras vistelsetiden på föräldraledigheten (25 timmar per vecka) eller på grundregeln (arbetstid/studietid samt restid).

Om föräldern väljer att basera vistelsetiden på arbete/studier + restid behöver du få in intyg från föräldern som styrker sysselsättningen. Intygen ska du spara på förskolan för eventuell framtida kontroll.

Fick du svar på din fråga?
-6

En vårdnadshavare vill öka sina timmar från 25 till 40 på grund av att hen har anmält sig till olika vikariepooler. Kan jag godkänna kontraktet på 40 timmar? Tänk om vårdnadshavaren i praktiken bara arbetar 10 timmar i månaden.?


Svar:

Vårdnadshavaren har rätt till en vistelsetid baserad på arbetstid plus restid till och från arbetet.

När en vårdnadshavare är vikarie kan det bli ett ganska varierat schema från en vecka till en annan. Ha en dialog och stäm av schemat regelbundet och vilka tider som gäller.

Informera så tydligt du kan om vad som gäller och sen får du lita på att vårdnadshavaren endast använder verksamheten när hen har rätt till det. Du kan, om det behövs, begära ut intyg från arbetsgivaren.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: