Start / Förskola & Skola

Förskola & Skola

Vi har höga ambitioner med utbildningen i Nacka! Världens bästa förskolor och skolor ska finnas här. Den utbildningspolitiska strategin betonar kunskap, arbetsro och valfrihet. Alla har rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö.
 

Vad gör eleverna efter gymnasieskolan?

2014-11-10 Skolverket har tagit fram ny statistik som visar vad eleverna gör efter gymnasieskolan. Statistiken visar att högst andel etablerade på arbetsmarknaden fanns bland elever som gått byggprogrammet och elprogrammet. Läs mer

Nya sätt att belysa elevresultat i grundskolan

2014-11-10 Nackas skolor har sedan många år goda elevresultat. För att stödja skolorna i arbetet med att bibehålla och utveckla den höga nivån har utbildningsnämnden nu beslutat om nya sätt att belysa elevresultat i grundskolan.Läs mer
 
Välja skola
JämförareN
Synpunkter
Självservice
För dig som är:
 
Kontakta oss

Kontaktcenter

08-718 80 00
E-post

Du kan skicka frågor via sms till: 716 80

 

Support till självservice kan du få på biblioteken i Nacka.

Alla bibliotek i Nacka

 

Facebook

 

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster