Fjädernpriset

Utbildningsnämnden i Nacka satsar sedan 2008 på forskning och utveckling för högre måluppfyllelse för barn och elever. En del av denna satsning är kvalitetspriset Fjädern som vänder sig till framgångsrika pedagoger inom utbildningsväsendet i Nacka.

Nacka kommun vill lyfta fram fritidspedagoger, förskollärare och lärare som goda exempel på hur arbetet med barn och elever kan utvecklas. Mellan 2008-2014 har över sextio förskollärare, lärare och fritidspedagoger fått Fjädernpriset och blivit publicerade. Gå gärna in på sidan "Fjädernpristagare" i menyn till vänster och låt dig inspireras av goda utvecklingsarbeten!

Om du har några frågor om kvalitetspriset eller om Nacka kommuns satsning på forskning och utveckling, är du välkommen att höra av dig!

De artiklar som pristagarna skriver om sina utvecklingsarbeten publiceras på Nacka kommuns hemsida. Artiklar före 2015 finns på Skolportens hemsida. Tack vare Fjädernartiklarna byggs en kunskapsbas av intressanta artiklar upp som kan användas för inspiration eller utvecklingsarbete.

Publicerad: 2013-09-04
Uppdaterad: 2015-09-28
Kontakta oss

Ansvarig för Forskning och utveckling

Utbildningsdirektör
Susanne Nord
070-431 97 65
Utbildningsdirektör
08-718 97 65

Utbildningsexpert
Åsa Arnell
08-718 95 34

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster