Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Nacka musikskola

VIKTIG KONSERTINFORMATION

Medtag giltigt Covidpass och ID-handling till våra större konserter. Kom i god tid till konserten!

Nya riktlinjer vid konserter
Från och med 1 december ställer folkhälsomyndigheten krav på att alla i publiken från 18 år och uppåt ska visa giltigt Covidpass och ID-handling på större konserter som överstiger 100 personer i publiken. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. Personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig behöver visa upp läkarintyg istället för Covidpass.

Tänk på:

För övriga mindre konserter gäller föranmälan till läraren för att säkerställa antal i publiken.

Om du är osäker ber vi dig att kontakta ansvarig lärare eller mejla musik@nacka.se.
Vi hörs och ses på konserten!

Allmänna riktlinjer
Vid sjukdom (även milda symtom) ska eleven stanna hemma upp till två dagar efter tillfrisknande. Frånvaro anmäls som tidigare till berörd lärare.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, nysa och hosta i armvecken och undvika att peta sig själv i ansiktet.

Musikskolan arbetar vidare med att förhindra trängsel och fortsätter tillhandahålla handsprit i verksamhetens lokaler.

Sidan uppdaterades: