Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Nacka musikskola

Vår undervisning under Coronapandemin

Nacka musikskola håller verksamheten öppen och undervisningen sker på plats, samt erbjuder fjärrundervisning där det är påkallat och vid behov.

För att undvika trängsel vid våra spellokaler ska hämtning och lämning av barn ske utomhus. Endast elever och lärare får vistas inne i våra lokaler.

Om en grundskola eller gymnasium på grund av stor smittspridning helt går över till distansundervisning, följer Nacka musikskola dessa restriktioner. Det innebär att även elevens instrumental- eller sånglektion sker på distans oavsett spelplats.

Konserter
Alla konserter spelas in och genomförs utan publik (även konserter utomhus). Konserter där elever vanligtvis inte träffas ställs in. Mer information kommer från din lärare.

Övrig information om undervisningen
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i stort och Nacka musikskola har fokus på att hålla igång undervisningen på plats. På grund av hög sjukfrånvaro kan en del lektioner komma att ställas in, men vi räknar med att lektionsantalet på 27 gånger under ett läsår kommer genomföras. Om möjligt erbjuder vi extra lektioner eller lektioner på distans.

Ämnesundervisning (1 - 4 elever)
Ämnesundervisningen sker antingen på din ordinarie spelplats eller på distans. Om du inte kan komma till oss kan möjligheten finnas att möta dig via distansundervisning. Se vidare riktlinjer från kommunen.

Frågor och svar gällande kulturverksamheten - Corona

Gruppundervisning
Vi anpassar gruppundervisning utefter lokalen för att hålla distans till varandra. Det kan betyda att större grupper delas i mindre grupper och där kan lektionstiden komma att påverkas. Din lärare ger information om vad som gäller.

Undervisning i kulturhus
Kulturhusen omfattas av pandemilagen, vilket innebär att du som elev behöver vänta inför din lektion utomhus. Du går direkt in till din lektion vid lektionsstart.

Allmänna riktlinjer
Precis som vanligt gäller att eleven är välkommen på lektionen om man är frisk. Vid sjukdom (även milda symtom) ska eleven stanna hemma upp till två dagar efter tillfrisknande. Frånvaro anmäls som tidigare till berörd lärare.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, nysa och hosta i armvecken och undvika att peta sig själv i ansiktet.

Sidan uppdaterades: