Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Varning för nedfallna träd och grenar

25 november 2022 kl 16:12

Under snöovädret som började i helgen skadades många träd och det är fortfarande risk för att träd och grenar faller över vägar, stigar, gång- och cykelbanor eller lekplatser. Ta det försiktigt och gå hellre en omväg än att passera under ett skadat träd.

Byggstart för 60 nya bostäder i Elverkshuset, mitt i centrala Nacka

25 november 2022 kl 13:09

Ytterligare en viktig pusselbit för utvecklingen av det naturbana Centrala Nacka faller på plats när OBOS byggstartar 60 nya lägenheter längs med Värmdövägen. Detta är den första etappen i kvarteret Elverkshuset som kommer att bestå av totalt 330 lägenheter när allt är klart.

Välkommen till öppet hus i Sickla 29 november

24 november 2022 kl 8:09

Stadsutvecklingen i Sickla pågår, utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje fortsätter, arbetet på Värmdövägen går in i nästa fas, Sickla Bro och Finntorpsbron moderniseras och Saltsjöbanan utvecklas och anpassas för fler resande.

Nya taxor för VA och avfall 2023

23 november 2022 kl 14:27

Kommunfullmäktige har nu beslutat om justeringar för Nackas VA- och avfallstaxor inför 2023. I VA-taxan justeras brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan görs bland annat förtydliganden kring möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna.