Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Fisksätra fortsatt klassat som utsatt område

1 december 2023 kl 15:16

Fisksätra fortsätter att vara klassat som utsatt område. Det framgår av polisens nya lägesbild som offentliggjordes idag. Syftet med lägesbilden är att polisen ska kunna fördela sina resurser och för att kunna arbeta mot samma mål med kommuner och andra aktörer.

Fortsatt ledningsarbete på Ältavägen

1 december 2023 kl 9:57

Älta växer och är populärt. Utvecklingen med nya bostäder och service sker i flera delar av Älta. Som en del i utvecklingen fortsätter arbetet med ledningsarbetet och det säkrar framtidens infrastruktur i marken.

Angående Saltsjö-Duvnäs skolas avveckling av lokaler i Saltängen

30 november 2023 kl 17:34

Rektor på Saltsjö-Duvnäs skola har beslutat att avveckla lokalerna i Saltängen. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten. Den 30 november kom Förvaltningsrättens dom som i korthet säger att rektor inte har rätt enligt skollagen att fatta detta beslut.

Samråd om nya avfallsföreskrifter

30 november 2023 kl 16:37

Ett förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram och ställs nu ut för samråd. Avfallsföreskrifterna är det lokala regelverket för avfallshantering inom Nacka kommun och är styrande för alla som är verksamma inom kommunen, såsom fastighetsägare och verksamhetsutövare.