Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vänföreningens medlemsskap i RUM

Nacka musikskolas vänförening är en ideell förening med huvudsakligt syfte att tillvarata elevernas intressen på skolan, och tjänar därmed som musikskolans ”elevråd/ föräldra-förening”.

Vänföreningen är ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) vilket innebär att musikskolans samtliga elever erbjuds medlemskap i RUM.

RUM är en riksorganisation som vänder sig till barn och ungdomar som ägnar sig åt musik, sång, dans, drama och andra kulturyttringar. RUM har ca 40 000 medlemmar i hela landet i åldern 6-25 år. För att bli medlem måste man vara ansluten genom en enskild förening, i detta fall musikskolans vänförening. Medlemmar får möjlighet att delta i RUM:s kurser, tävlingar, festivaler och andra arrangemang, och organisationen har ett omfattande utbud av aktiviteter både nationellt och regionalt. RUM-medlemmar får också RUM:s medlemstidning Rumba fyra gånger per år.

Medlemskapet i RUM är helt gratis, och innebär inte några kostnader eller andra åtaganden för den enskilde medlemmen. Vänföreningen får varje år ett bidrag ifrån staten som grundar sig på hur många medlemmar föreningen har, och det är därför av stor vikt för föreningen att uppnå ett så stort medlemstal som möjligt. Enligt statens regler för stats- och landstingsbidrag till ung-domsorganisationer skall medlemskapet bekräftas skriftligt av medlemmen själv. Detta kallar sta-ten för en viljeyttring (eftersom man inte kan teckna något avtal med minderåriga), och detta är skälet till att vänföreningen under höstterminen varje år ber musikskolans elever att skriva på listor för medlemskap i föreningen. Medlemskapet är självfallet helt frivilligt. De elever som är för små för att skriva sitt namn själva kan sätta ett kryss. Det är också fullt möjligt i de fallen att låta en förälder skriva under i barnets ställe. Den elev som inte vill vara medlem och avstår ifrån att skriva på någon lista, kommer inte att registreras som RUM-medlem.

Mer information om RUM finns på organisationens hemsida www.rum.se.

Frågor?

Om ni har några frågor kring detta kontakta:

Jan Fröman
ordförande, vänföreningen
nackamusikvan@gmail.com

Catharina Grunér Kronqvist
Enhetschef,
Nacka musikskola

Fredrik Torgnysson
konsulent, RUM
070-14 77 002

Sidan uppdaterades: