Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka musikskolas historia

Hösten 1932 var den musikintresserade nackasonen Yngve Härén en av initiativtagarna till Nacka amatörorkester (sedermera Nacka orkesterförening) som började musicera i Järla skolas gymnastiksal.

Fyra begagnade violiner och två celli

Till en början saknade orkestern cellist, detta ledde till att Yngve Härén väckte tanken att ge skolans elever möjlighet att deltaga i instrumentalundervisningen. På sikt skulle det trygga återväxten i orkestern. Efter en insamling bland nackabor blev det möjligt att inhandla fyra violiner och två celli. Ett begagnat piano kunde inköpas sedan Yngve Härén, tillsammans med Skurulärarna Arthur Klum, Gustaf Lund och Torsten Helger, gått i borgen för ett lån hos Sveriges Riksbank.

Filmförevisningar

Efter att ha fått tillstånd av folkskolestyrelsen att utan avgift få använda skolans lokaler startade undervisning i fiol, cello och piano i Skuru skola. Musikundervisningen finansierades till en början genom anordnande av basarer, lotterier och filmvisningar i Skuru skolas gymnastiksal. En filmförevisning kunde inbringa 75 kronor, vilket räckte till många lektioner, eftersom lärararvodet var 3 kronor per timme.

Nacka folkmusikskola

År 1936 påbörjades musikundervisning vid Järla skola och 1939 erbjöds instrumentalundervisning vid kommunens samtliga skolor, om än i mycket begränsad omfattning. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet "Nacka folkmusikskola" eller "Nacka folkliga musikskola" men så småningom fick skolans sitt nuvarande namn "Nacka musikskola". I takt med att elevantalet ökade anställdes fler lärare och Nacka musikskola kom alltmer att betraktas som en fast institution i kommunen. Det bekräftades när kommunen tog över ansvaret 1946 och en musikskolestyrelse tillsattes som huvudman för verksamheten.

Ensemble och orkesterverksamhet

Under 1940-talet växte de första ungdomsorkestrarna fram och 1954 debuterade musikskolans första blåsorkester i eleganta uniformer. 1961 lade fiolläraren Arthur Nestler grunden till "Nacka Ungdoms- symfoni". Carl-Bertil Agnestig började sin omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer under slutet av 1940-talet. 1963 anordnades den första Luciakonserten i Nacka Aula och genom åren har Luciakonserterna sänts flera gånger i radio och TV.

Nacka musikskola 1971

När Nacka stad 1 januari 1971 lades samman med Boo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun, kom alla musikelever i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskola. Efter sammanslagningen uppgick antalet elever till 2 815 elever. Det började med fyra violinister och två cellister och idag sker undervisningen på alla tänkbara orkesterinstrument. Ensembleverksamheten inrymmer alla typer av musikgrupper från rockband till symfoniorkester.

Tanken är att varje elev efter sin förmåga och intresse skall få uppleva glädjen i att få musicera tillsammans med andra och dessutom lägga en grund för rika musikupplevelser i framtiden, antingen som musikutövare eller som lyssnare. Nacka musikskola har idag ett 60-tal lärare och engagerar närmare 3000 elever. Nacka musikskola deltar i internationella musikfestivaler och har aktiva förbindelser med andra musikskolor och verksamheter i andra länder. Under många år var Nacka musikskola Sverigerepresentant för The Associated Board of the Royal Schools of Music.
Text: Arne Jenwald och Mats Kiesel

Sidan uppdaterades: