Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

Nacka musikskolas rutiner

Vi lägger stor vikt på att vi alltid kan nå varandra!

Tänk på att musikskolan är en fritidsaktivitet och inte lyder under skolans eller fritids ansvar!

Rutiner för kommunikation mellan lärare, elev och vårdnadshavare

Vårdnadshavarens ansvar

 • Ansvara för att eleven tar sig till och från lektionen
 • Att kontaktinformation i Nacka24 är uppdaterad
 • Förse eleven som medverkar på sista lektionen med kontaktmöjligheter (till exempel egen mobiltelefon)
 • Inneha lärarens kontaktuppgifter

Nacka musikskolas ansvar

 • Ansvara för eleven under lektionstid
 • Se till att ha uppdaterade kontaktuppgifter till elev och vårdnadshavare
 • Informera vårdnadshavare om musikskolans rutiner
 • Meddela vårdnadshavare sina kontaktuppgifter
 • Vid fortsatt verksamhet i lokalen kan eleven vänta i eller utanför lektionsrummet för hämtning
 • Upplysa vårdnadshavare om elevens ordinarie lektion ligger sist på dagen. (gäller barn på lågstadiet och ej vid tillfälliga schemaförändringar)

Sidan uppdaterades: