Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka musikskolas vision - Växa med musik

Våra kärnvärderingar

Musiken i centrum

Vi tror på musikens kraft och egenvärde

Mötet i fokus

Vi tror på det personliga mötet fyllt av lust, lärande och kreativitet.

Mängder av möjligheter

Vi tror på att vår bredd och pedagogiska kompetens lägger grunden för elevens musikaliska bildning.

En musikskola

 • som premierar elevens lärande och utveckling
 • där tradition samspelar med utveckling
 • som bidrar till att göra Nacka till en av Sveriges bästa kommuner

Utforming

Mångfald och nyskapande

 • eleven har inflytande i verksamheten
 • ny pedagogik, ofta i samverkan med digitala verktyg
 • eleven känner sig trygg i att prova olika konstnärliga uttryck, instrument, genrer och musikaliska sammanhang

Tradition och riktning

 • välutbildade och professionella lärare tar ansvar för att skolan utvecklas i enlighet med kommunens vision "öppenhet och mångfald"
 • skolan stödjer elever som vill förbereda sig för högre musikstudier
 • Nacka musikskolas rika konsertverksamhet bidrar till ett rikt kulturliv i kommunen

Lärande och personlig utveckling

 • en förutsättning för lärande och utveckling är att verksamheten präglas av trygghet, ömsesidig respekt och lust
 • undervisningen stimulerar eleven i att ta ansvar för det egna lärandet
 • ny teknik används för att underlätta lärandet, dokumentera elevens utveckling och kommunicera med elevens hemmiljö

Sveriges bästa kommun

 • vi skapar ett musikaliska rum för kulturella möten i Nacka
 • vi samverkar med grundskolan i Nacka för att utveckla elevens hela personlighet
 • vi berikar alla Nackabors fritid med en omfattande orkesterverksamhet

Sidan uppdaterades: