Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beredskapsplan vid extraordinära händelser

Beredskapsplaner är en del av kommunens krisledning. Planen ska vara ett verktyg för att hantera extraordinära händelser som påverkar möjligheten att utföra insatser. Händelserna kan till exempel vara snökaos, större utbrott av sjukdom hos omvårdnadspersonal eller värmebölja.

Extraordinära händelser definieras som händelser som avviker från det normala. De innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

Beredskapsplan för hemtjänstänst vid extraordinära händelser (PDF-dokument, 330 kB)

Beredskapsplan för särskilda boenden vid extraordinära händelser

Sidan uppdaterades: