Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Anordnare och utförare av socialtjänst

Information om covid -19 till anordnare och utförare av socialtjänst

Ni som är våra utförare och anordnare inom socialtjänsten är alltid viktiga, och särskilt nu. Både för att ge stöd till dem som behöver det och för att bidra till trygghet vid ökad oro hos våra kunder och anhöriga. Här finns information kring Covid-19. Tänk på att information och rekomendationer kan ändras snabbt.
Profilbild saknas

Kontakta oss i frågor om Covid -19

För anordnare och utförare

Socialstyrelsen har en sida om covid-19 där det finns stöd för personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård inom många olika områden.

Det är viktigt att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Forum Carpe har information för LSS-verksamheter

Basala hygienrutiner och smittskyddsutrustning

Socialstyrelsens föreskrift om basala hygienrutiner som alla verksamheter ska följa

Instruktion för påtagning av skyddsutrustning (PDF-dokument, 627 kB)

Instruktion för avtagning av skyddsutrustning (PDF-dokument, 1,2 MB)

Vårdhygien Stockholms utbildning i basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg

Det är ni som anordnare som ansvarar för basala hygienrutiner följs och att personalen har material så att de kan arbeta utifrån rutinen. Det vi i kommunen har beslutat att bistå er anordnare med är visir, munskydd och ytdesinfektion samt övrigt material vid akut brist. Ni har möjlighet att söka ersättning för merkostnader i samband med Covid-19.

Om ni vill beställa eller har frågor om smittskyddsutrustning kan ni mejla till vår gemensamma brevlåda kos@nacka.se

Här finns informationen från utbildningen våren 2020 som Nacka kommun gav gällande kort fakta om covid-19, basala hygienrutiner och skyddsutrustning samt vård i livets slutskede (PDF-dokument, 1,7 MB)

Särskilda boenden för äldre

Medicinskt ansvarig sjuksköterska skickar regelbundet ut information som råd och rekomendationer som gäller.

På vårdgivarguiden finns mer information

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL

Ersättning för merkostnader

Om riksdagen fattar beslut om statsbidrag för att täcka merkostnader kopplade till covid-19 förväntas Socialstyrelsen besluta om fördelningen av dessa i februari 2021. De verksamheter som omfattas är de som anges i förordningen 1 § 2020:193.

Statsbidrag kan, om dessa beslut fattas, komma att betalas ut för merkostnader under perioden 1 februari -30 november 2020.

Med merkostnader menas kostnader utöver den ordinarie verksamheten som har uppkommit i samband med covid-19 och som är skäliga. Det innebär kostnader som ni har haft på grund av covid-19 och som ni annars inte skulle ha haft.

Exempel på merkostnader kan vara:

 • Vikariekostnader för personal som ni inte skulle ha haft i vanliga fall inom de områden som omfattas av förordningen.
 • Skyddsutrustning för personal inom de områden som omfattas av förordningen.
 • Anpassningar för klienter inom t.ex. äldreomsorgen som ni inte skulle ha haft i vanliga fall.
 • Inköp för anpassningar i verksamhet för att minska smittspridningen.
 • Information till allmänheten om att minska smittspridning

Exempel på kostnader som inte omfattas av förordningen och därmed inte statsbidragsberättigade kostnader är:

 • Ordinarie lönekostnader som ni skulle ha haft oavsett.
 • Kostnader för personal som inte omfattas av förordningen.
 • Förflyttning av personal som inte innebär ökad kostnad för verksamheten
 • Sjuklönekostnader som ersätts av andra medel.
 • Uteblivna intäkter
 • Hyra av lokaler eller lägenheter som inte kunnat utnyttjas
 • Anpassningar i sådan verksamhet som inte omfattas av förordningen

Alla verksamheter har haft möjlighet att ansöka om merkostnader via Nacka kommun

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioner-och-kommuner-till-foljd-av-sjukdomen-covid-19/

Sidan uppdaterades: