Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Nacka kommun följer upp att hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområden bedrivs enligt gällande lagar, regler och bestämmelser. MAS gör kvalitetsuppföljningar på särskilda boenden för äldre/LSS/socialpsykiatri, korttidsboenden och dagverksamheter för äldre samt dagliga verksamheter för LSS. MAS fungerar även som stöd till beslutsfattarna. Dessutom ansvarar MAS för den kommunövergripande samverkan med externa parter inom hälso- och sjukvård.

Stöd för dig som arbetar

Här finns rutinbeskrivningar, blanketter, länktips och information till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Sidan uppdaterades: