Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Nacka kommun följer upp att hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområden bedrivs enligt gällande lagar, regler och bestämmelser. MAS gör kvalitetsuppföljningar på särskilda boenden för äldre/LSS/socialpsykiatri, korttidsboenden och dagverksamheter för äldre samt dagliga verksamheter för LSS. MAS fungerar även som stöd till beslutsfattarna. Dessutom ansvarar MAS för den kommunövergripande samverkan med externa parter inom hälso- och sjukvård.

Stöd för dig som arbetar

Här finns rutinbeskrivningar, blanketter, länktips och information till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Sidan uppdaterades: