Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Information gällande hälso- och sjukvårdsinsatser för LSS-målgruppen i Nacka kommun

Information gällande hälso- och sjukvårdsinsatser för LSS-målgruppen i Nacka

Nacka kommun har hälso- och sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS och/eller bor på bostäder med särskild service enligt LSS. PR Vård Hemsjukvård AB som utför insatserna idag har meddelat att de inte vill förlänga avtalet med hänvisning till annan prioritering i företaget. Avtalet kommer att löpa ut den 30 april 2020 och därefter behöver en ny utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser upphandlas.

Nacka kommun kommer att upphandla en ny leverantör under våren och återkommer med information när upphandlingen är klar.

PR vård hälsar och vill tacka er för ett gott samarbete och uppskattar det fina arbetet de har gjort tillsammans med er. PR Vård kommer att fortsätta arbeta som vanligt fram till 30 april. PR vård kommer att arbeta för en smidig övergång när den nya leverantören tar över.

Om det är några frågor gällande kommande upphandling eller övriga frågor kan ni ta kontakt med mas Elisa Reinikainen elisa.reinikainen@nacka.se eller kvalitetsutvecklare Eini Ruottinen eini.ruottinen@nacka.se

Med vänlig hälsning

Elisabeth Axelsson

Enhetschef

Omsorgsenheten

Nacka kommun

Sidan uppdaterades: