Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Atlas-Kalles ateljé

En lokal som är lämplig för en rad olika aktiviteter såsom studiecirkelverksamhet, möten, eller kulturell verksamhet. Lokalen har ett bra ljusinsläpp med sina stora takfönster, men dessa går givetvis att dra för om man önskar mörkläggning för till exempel bildvisning.

Atlas-Kalles ateljé har rinnande vatten och diskho, takfönster, rullstolsanpassad entré.

Teknisk utrustning:
Whiteboard
Projektor
Filmduk
Wi-fi
Ljudanläggning

Om Dieselverkstaden och Sickla köpkvarter

Dieselverkstaden är Nacka kommuns största kulturhus och innehåller bland annat bibliotek, klätterverk, två scener, ateljéer, konsthall och lokaler för både kulturell verksamhet och konferens.

Sickla köpkvarter är ett område där gammalt fått möta nytt, där man tagit vara på de gamla fabriksbyggnaderna, renoverat dem och samtidigt bygger nya bostäder. Nobelberget är granne med Sickla och knyter ihop Hammarby Sjöstad med köpkvarteret genom nya Sicklastråket.

I Sickla köpkvarter finns det gott om parkeringsplatser och det är enkelt att ta sig hit med buss eller tvärbana.

Storlek på lokalen

Bredd: 6 meter
Djup: 10 meter
Höjd: 3 meter

U-bordsmöblering: ca 24 st
Skolsittning: 21 st
Biosittning: 40 st

Priser och kontaktperson

Tillämpning av gällande taxa vid lokalbokning Kulturnämnden förbehåller sig rätten att debitera den taxa som gäller vid tidpunkten för nyttjande av lokalen, oavsett om annan taxa gällde vid tidpunkten för bokningen eller bekräftelse av lokalen.

Avgiften per timme i en lokal för kulturverksamhet utgår från vilken typ av kund det är som har verksamhet. De kundgrupper som används i kulturnämnden är 11 stycken och de listas nedan.

Priser per timmeFör att se förklaring på de olika kategorierna, se längre ned på sidan.

 • Kategori 1 - 105 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 175 kr/h
 • Kategori 2 - 105 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 175 kr/h
 • Kategori 3 - 135 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 225 kr/h
 • Kategori 4 - 135 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 225 kr/h
 • Kategori 5 - 135 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 225 kr/h
 • Kategori 6 - 135 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 225 kr/h
 • Kategori 7 - 180 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 300 kr/h
 • Kategori 8 - 180 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 300 kr/h
 • Kategori 9 - 180 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 300 kr/h
 • Kategori 10 -300 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 500 kr/h
 • Kategori 11 - 180 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 300 kr/h

För mer information kontakta: Lena Larsdotter, 070-431 90 79 producent Kulturhuset Dieselverkstaden.

Kundgrupper

Förklaring på begrepp i kundgrupperna.

Kommunalt bidrag

Med kommunalt bidrag avses organisationer som under föregående eller innevarande kalenderår har erhållit bidrag från Nacka kommun för likvärdig verksamhet som bokningen avser.

Bidragsberättigade

Bidragsberättigade föreningar avser föreningar som uppfyller kriterierna för att söka samtliga bidrag hos fritidsnämnden.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Kundgrupp 1 - Hög subvention

Ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn 0 – 3 år.

Kundgrupp 2 - Hög subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn och unga 4 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 3 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för vuxna 21 – 64 år.

Kundgrupp 4 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för äldre från 65 år.

Kundgrupp 5 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för barn och unga 0 – 20 år.

Kundgrupp 6 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för vuxna 21–64 och äldre från 65 år.

Kundgrupp 7 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för barn och unga 0 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 8 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för vuxna 21 – 64 år och äldre från 65 år.

Kundgrupp 9 - Låg subvention

Företag med kommunalt bidrag, icke ideella organisationer med kommunalt bidrag alla åldrar och kommunala enheter.

Kundgrupp 10 - Osubventionerad

Privatpersoner, övriga organisationer och företag.

Kundgrupp 11 - Låg subvention

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Bilder på Atlas-Kalles ateljé

Översiktsbild på lokalen

Bord, stolar, duk och diskbänk i lokalen

Närbild på diskbänk och skåp

Bord

Vem är Atlas-Kalle?

Vem är Atlas- Kalle?

”Atlas-Kalle” hette egentligen Oscar K Karlsson och var montör och medlem i den fackliga Verkstadsklubben i Dieselverkstaden. Vi tror att Atlas-Kalle arbetade under en lång tid i fabriken. Han gick i pension 30 april 1953, samma år som han skulle fylla 73 år!

Vi vet att Atlas-Kalle bodde på Tallbacken i Nacka likt flera andra av arbetarna i Dieselverkstaden. Det var vanligt med smeknamn på varandra som “Atlas-Kalle” eller “Tallbacks-Nisse”. Många av namnen skulle nog inte accepteras idag eftersom det snarare var öknamn än smeknamn.

Atlas-Kalle var betrodd med vissa specialuppdrag som exempelvis att resa till Slite på Gotland och ”övervara avlastningen”. Vi tror att han uppfattades vara ”ett med fabriken”. Smeknamnet “Atlas-Kalle” antyder att han var starkt förknippad med sin arbetsplats, Atlas Copco.

Nedan utdrag ur boken “Utsikt från en travers” – Lambert Wahlberg. Lambert arbetade som traversförare och skrev dagbok, vi kan tacka honom för mycket kunskap om Dieselverkstadens historia.

Söndag 16 mars 1947
”Atlas -Kalle” och Bengtsson har under ett par månaders tid arbetat vid Ekensbergs varv, men är nu tillbaks igen och har börjat skava in axeln i lagren på en ny maskin som ska byggas.”

Torsdag 1 februari 1951
”T-tians” tyngre maskindelar, däribland axeln, har lastats om på järnvägsvagnar för att fraktas till hamnen och sedan vidare med fartyg till Slite på Gotland, dit den maskin ska levereras. ”Atlas-Kalle” reser dit ned för några dagar för att övervara avlastningen.”

Atlas Copco och Dieselverken hade en personaltidning från 40-talet ända fram till 80-talet. Under en period fanns där en illustrerad maskot med namnet Atlas-Kalle. Vi tror att Oscar K Karlsson är förlagan för den figuren.

Uppgifterna om Atlas-Kalle har vi hittat i Nacka lokalhistoriska arkiv som finns här i Dieselverkstaden.

Tallbacken är ett bostadsområde i Sickla, Nacka kommun. Den första bostadsbebyggelsen uppfördes i slutet av 1890-talet för arbetare och förmän i företaget AB Diesels Motorer. Nuvarande bostadshus kom till under åren 1956-1962. Verkstadsföretaget AB Diesels Motorer (idag Atlas Copco) var sedan 1898 etablerat strax norr om Tallbacken. För sina arbetare lät företaget bygga trähus i två våningar med fyra lägenheter på ett rum och kök samt ett källarutrymme för ved. Till varje hus hörde även en liten trädgårdstäppa. Husen liknade statarlängor och var målade i rött med vita detaljer.
Läs mer på webbsidan Wikipedia

Sidan uppdaterades: