Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Cirkusannexet

Här har vi en fantastisk lokal med många möjligheter. Takhöjden är 4,5 meter och lokalen används bland annat som cirkussal. Det är alltså en utmärkt lokal för verksamhet som kräver rejäl takhöjd. Eller ha din dragning/möte under trapetser och lianer med den häftiga atmosfären som genomsyrar Cirkusannexet.

Golvet är ett dansgolv (inte stumt) och de flesta ben klarar därför av att dansa i timmar utan att stumna och värka.

Cirkusannexet ligger i markplan och den ena kortväggen har glaspartier från golv till tak vilket ger ett fantastiskt ljus i hela lokalen. Glaset är frostat nertill vilket gör att det inte är någon insyn utan endast ljusinsläpp. Vi tänker oss till exempel morgonyoga där du kan se dagen gry samtidigt som du startar din dag i harmoni med kropp och själ.

Rummet har också möjlighet för en så kallad Black Box om man önskar mörker eller ljussättning som inte ska störas av naturligt ljus utifrån.

För att ta sig in till lokalen finns inga trappor eller höga trösklar vilket möjliggör verksamhet där funktionsvariationer kan välkomnas utan att större anpassningar behövs.

Toaletter finns i lokalen på markplan, det finns även ett trinettkök som möjliggör lättare fikamöjlighet. Trinettköket nås endast via en trappa och finns på en smal balkong längs ena väggen.

Storlek på lokalen

Cirkusannexets mått
Hela salen
Bredd 7,3 m
Höjd 4,5 m
Djup 26,5 m

Dansgolvet
Bredd 7,3 m
Höjd 4,5 m
Djup 16,8 m

Priser

Tillämpning av gällande taxa vid lokalbokning Kulturnämnden förbehåller sig rätten att debitera den taxa som gäller vid tidpunkten för nyttjande av lokalen, oavsett om annan taxa gällde vid tidpunkten för bokningen eller bekräftelse av lokalen.

Avgiften per timme i en lokal för kulturverksamhet utgår från vilken typ av kund det är som har verksamhet. De kundgrupper som används i kulturnämnden är 11 stycken och de listas nedan.

Priser per timme

Kundgrupp Priser per timma
Kundgrupp 1 - 2 210 kr
Kundgrupp 3 - 6 240 kr
Kundgrupp 7 - 9 360 kr
Kundgrupp 10 600 kr
Kundgrupp 11 360 kr

Kundgrupper

Förklaring på begrepp i kundgrupperna.

Kommunalt bidrag

Med kommunalt bidrag avses organisationer som under föregående eller innevarande kalenderår har erhållit bidrag från Nacka kommun för likvärdig verksamhet som bokningen avser.

Bidragsberättigade

Bidragsberättigade föreningar avser föreningar som uppfyller kriterierna för att söka samtliga bidrag hos fritidsnämnden.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Kundgrupp 1 - Hög subvention

Ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn 0 – 3 år.

Kundgrupp 2 - Hög subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn och unga 4 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 3 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för vuxna 21 – 64 år.

Kundgrupp 4 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för äldre från 65 år.

Kundgrupp 5 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för barn och unga 0 – 20 år.

Kundgrupp 6 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för vuxna 21–64 och äldre från 65 år.

Kundgrupp 7 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för barn och unga 0 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 8 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för vuxna 21 – 64 år och äldre från 65 år.

Kundgrupp 9 - Låg subvention

Företag med kommunalt bidrag, icke ideella organisationer med kommunalt bidrag alla åldrar och kommunala enheter.

Kundgrupp 10 - Osubventionerad

Privatpersoner, övriga organisationer och företag.

Kundgrupp 11 - Låg subvention

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Kontakt och bokning

För mer information och bokning kontakta: Jenny Frisell, projektledare Kulturhuset Dieselverkstaden.
Telefonnummer: 070-431 90 76
Mailadress: jenny.frisell@nacka.se

Bilder på Cirkusannexet

Översiktsbild på lokalen

Bild på lokalen tagen från våning 2

Detaljbild på cirkusutrustning

Detaljbild av utrustning

Om Dieselverkstaden och Sickla köpkvarter

Dieselverkstaden är Nacka kommuns största kulturhus och innehåller bland annat bibliotek, klätterverk, två scener, ateljéer, konsthall och lokaler för både kulturell verksamhet och konferens.

Sickla köpkvarter är ett område där gammalt fått möta nytt, där man tagit vara på de gamla fabriksbyggnaderna, renoverat dem och samtidigt bygger nya bostäder. Nobelberget är granne med Sickla och knyter ihop Hammarby Sjöstad med köpkvarteret genom nya Sicklastråket.

I Sickla köpkvarter finns det gott om parkeringsplatser och det är enkelt att ta sig hit med buss eller tvärbana.

Sidan uppdaterades: