Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritiofs formsal

Fritiofs formsal används för keramikkurser och är i nuläget fullbokad av kursverksamhet.

Teknisk utrustning:
4 st elektriska drejskivor
Brännugn
Wi-fi
Beskrivning av Fritiofs formsal: Rullstolsanpassad entré, stolar, bord, rinnande vatten, takfönster.

Om Dieselverkstaden och Sickla köpkvarter

Dieselverkstaden är Nacka kommuns största kulturhus och innehåller bland annat bibliotek, klätterverk, två scener, ateljéer, konsthall och lokaler för både kulturell verksamhet och konferens.

Sickla köpkvarter är ett område där gammalt fått möta nytt, där man tagit vara på de gamla fabriksbyggnaderna, renoverat dem och samtidigt bygger nya bostäder. Nobelberget är granne med Sickla och knyter ihop Hammarby Sjöstad med köpkvarteret genom nya Sicklastråket.

I Sickla köpkvarter finns det gott om parkeringsplatser och det är enkelt att ta sig hit med buss eller tvärbana.

Storlek på lokalen

Bredd: 8 meter
Djup: 10 meter
Lägsta höjd: 2,70 meter

Antal sittande: ca. 12. Rullstolar: 5

Priser och kontaktperson

Tillämpning av gällande taxa vid lokalbokning Kulturnämnden förbehåller sig rätten att debitera den taxa som gäller vid tidpunkten för nyttjande av lokalen, oavsett om annan taxa gällde vid tidpunkten för bokningen eller bekräftelse av lokalen.

Avgiften per timme i en lokal för kulturverksamhet utgår från vilken typ av kund det är som har verksamhet. De kundgrupper som används i kulturnämnden är 11 stycken och de listas nedan.

Priser per timmeFör att se förklaring på de olika kategorierna, se längre ned på sidan.

 • Kategori 1 - 105 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 175 kr/h
 • Kategori 2 - 105 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 175 kr/h
 • Kategori 3 - 135 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 225 kr/h
 • Kategori 4 - 135 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 225 kr/h
 • Kategori 5 - 135 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 225 kr/h
 • Kategori 6 - 135 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 225 kr/h
 • Kategori 7 - 180 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 300 kr/h
 • Kategori 8 - 180 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 300 kr/h
 • Kategori 9 - 180 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 300 kr/h
 • Kategori 10 -300 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 500 kr/h
 • Kategori 11 - 180 kr/h kl.8:00-13:00, Övrig tid 300 kr/h

För mer information kontakta: Lena Larsdotter, 070-431 90 79 producent Kulturhuset Dieselverkstaden.

Kundgrupper

Förklaring på begrepp i kundgrupperna.

Kommunalt bidrag

Med kommunalt bidrag avses organisationer som under föregående eller innevarande kalenderår har erhållit bidrag från Nacka kommun för likvärdig verksamhet som bokningen avser.

Bidragsberättigade

Bidragsberättigade föreningar avser föreningar som uppfyller kriterierna för att söka samtliga bidrag hos fritidsnämnden.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Kundgrupp 1 - Hög subvention

Ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn 0 – 3 år.

Kundgrupp 2 - Hög subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn och unga 4 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 3 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för vuxna 21 – 64 år.

Kundgrupp 4 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för äldre från 65 år.

Kundgrupp 5 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för barn och unga 0 – 20 år.

Kundgrupp 6 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för vuxna 21–64 och äldre från 65 år.

Kundgrupp 7 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för barn och unga 0 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 8 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för vuxna 21 – 64 år och äldre från 65 år.

Kundgrupp 9 - Låg subvention

Företag med kommunalt bidrag, icke ideella organisationer med kommunalt bidrag alla åldrar och kommunala enheter.

Kundgrupp 10 - Osubventionerad

Privatpersoner, övriga organisationer och företag.

Kundgrupp 11 - Låg subvention

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Bilder Fritiofs formsal

bord i Formsalen

Översiktsbild formsalen med bord och stolar

Takfönster i Fritiofs formsal

Drejskiva

Detaljbild av verktyg för lera

Vem är Fritiof?

Fritiof Sandberg, född i Småland, började arbeta åt Atlas Diesel den 17 augusti 1916.
I 32 år stod han vid en svarv med det som beskrivs av kollegorna som ett “småländskt lugn”. Fritiof tog itu med stötestenar och besvär utan att göra så stor sak av det och var en riktig klippa på fabriksgolvet.

Fantastiskt är att han vid 85-års ålder fortfarande arbetade vid sin svarv med stor yrkesskicklighet och i samma takt som sina yngre kollegor. Under alla 32 år var han endast sjukskriven vid ett tillfälle, det framgår inte vad som föranledde sjukskrivningen.
Fritiof tyckte om sitt arbete och sina kollegor, men började vid 85-års ålder tycka att resorna mellan hemmet på Torsgatan 73 och Dieselverkstaden var lite stressiga och besvärliga med trängseln som redan fanns i 1940-talets Stockholm.
Läs mer i källa: Nacka lokalhistoriska arkiv

Vi vill på detta sätt hylla dessa människor som arbetat i dessa lokaler där vi nu går på kurser, ser teater, fikar med mera. Blir du nyfiken på Nackas historia? Boka gärna ett besök i Nacka lokalhistoriska arkiv som finns på entréplan.

Sidan uppdaterades: