Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stoppställe 1 i Saltsjöbaden

Stoppställe 1 på den kulturhistoriska vandringen i Saltsjöbaden. Här stannar vi vid Ringvägens station.

Klicka här för att komma till platsen i Google maps.

Saltsjöbanan

Saltsjöbanan, som invigdes 1893, kom att få stor betydelse för Nackas utveckling. Utmed Saltsjöbanan växte i snabb takt flera villasamhällen upp. Några exempel är Storängen 1904 och Saltsjö-Duvnäs 1907. Saltsjöbaden grundades 1893 – samma år som banan stod klar. Bygget av banan har sitt ursprung i att de två initiativtagarna – bankdirektör K A Wallenberg (1853–1938) och bankiren Ernest Thiel (1859–1947) – ville skapa en exklusiv villa- och badort vid Östersjökusten nära Stockholm. Utöver villasamhällen bidrog Saltsjöbanan även till att flera industrier anlades utmed banan, som till exempel Atlas Diesel i Sickla (idag Sickla köpkvarter med bl.a. Dieselverkstaden) samt de Lavals ångturbiner i Järla (idag bostadsområde samt fabrikslokaler ombyggda för olika kommersiella ändamål).

Ringvägens station

Ringvägens station öppnades den 2 juli 1893 – samma år som Saltsjöbanan invigdes. En mindre väntsal uppfördes vid Ringvägens station år 1898 och 1913 tillkom utrymmen för biljettförsäljning samt ett magasin för paketgods.

Övriga stationer

Idag finns utmed Saltsjöbanan 17 stationer. Från Slussen till Saltsjöbaden: 13 stationer, och där Saltsjöbanan delar sig, från Igelboda till Solsidan: 4 stationer.

Bildtext: Ringvägens station. År 1898 uppfördes en mindre väntsal, och 1913 byggdes utrymmen för biljettförsäljning och magasin för paketgods. Byggnaden finns fortfarande kvar som väntkur. Foto Karl Gabor, 2009.

Klicka här för att gå vidare till stoppställe 2.

Sidan uppdaterades: