Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Digitalt bildarkiv - priser och villkor

Beställ fotografier för såväl privat bruk som kommersiell publicering, i tryckta alster eller för Internet. Vi levererar bilderna högupplösta via e-post, på CD eller som papperskopior.

Villkor för användning av köpt bild

Fotografiet får endast användas för det ändamål som överenskommits och ej överlåtas utan Nacka lokalhistoriska arkivs uttryckliga tillstånd.

Meddela oss hur du ska använda fotografiet

 • Användning av fotografi skall meddelas Nacka lokalhistoriska arkiv
 • Ett exemplar av publikationen där fotografi är publicerat skall skickas till Nacka lokalhistoriska arkiv senast två månader efter publiceringstillfället
 • Vid publicering på Internet skall din webbplats fullständiga adress uppges

Fakturering för bildanvändning sker efter att användning har meddelats (eller att referensexemplar har lämnats).

Ange källa vid publicering

Vid publicering skall följande uppgifter anges, i anslutning till publicerad bild eller i separat bildförteckning:

 • Nacka lokalhistoriska arkiv
 • Fotografens namn (om uppgift saknas, skriv ”Fotograf okänd”)
 • Konstnärens namn, vid publicering av konstverk.

Utebliven källhänvisning debiteras med 100% av aktuell användningsavgift, dock lägst 1 000 kronor.

Ej tillåten användning

 • Fotografier får ej ändras utan medgivande av Nacka lokalhistoriska arkiv
 • Fotografiet får ej användas i syfte som kan verka kränkande för upphovsman eller avbildad person

Lagen om upphovsrätt

I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729, 2005:359, 2005:360) samt GDPR/DsF – Dataskyddsförordningen.

Prislista: beställningar från digitalt bildarkiv

 • Porto tillkommer om bilderna skickas per post.
 • Samtliga priser avser engångsanvändning.
 • Begär särskild prisuppgift här om din beställning gäller ett område som inte nämns i prislistan.

Prislista (exklusive moms 25 %)

Digital högupplöst bild via e-post 150 kr/bild
Bränning på CD 75 kr i grundavgift
+ 150 kr/bild

Svart-vita papperskopior

ca 13x18  125 kr/bild
ca 18x24  200 kr/bild
ca 24x30 250 kr/bild
ca 30x40  375 kr/bild

Publiceringsavgift (exklusive moms 25 %)

 • Avser kommersiell användning eller publicering på hemsida.
 • Tas ej ut för privat bruk eller för Nacka kommuns förvaltningar, skolarbeten, uppsatser, skrifter från föreningar och liknande.

Böcker, tidningar, informationsblad, kundtidningar och nyhetsblad

Bild i bok/tidning

1-5 bilder 1 000 kr/bild
6-10 bilder 800 kr/bild
Fler än 10 bilder 600 kr/bild
Omslag 2 000 kr/bild

Annonser/reklam

Mindre bild 4 000 kr/bild
Halvsida 5 000 kr/bild
Helsida 6 000 kr/bild
Omslag/uppslag 8 000 kr/bild

Internet: hemsidor o dyl.

Kommersiellt 2 000 kr/bild
Icke kommersiellt 500 kr/bild

För övriga områden begär särskild prisuppgift. Porto tillkommer om bilderna skickas per post.

Sidan uppdaterades: