Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lilla scen

Lokalen används för teaterföreställningar, konferenser, möten och konserter för sittande publik. Fotograf: Annica Roos.

Scenen är utrustad med en ljusrigg, litet ljusbord, ljudanläggning och en klimatanläggning som håller lokalen sval och behaglig. Lilla scen fungerar utmärkt för scenrepetitioner och olika residens.

Teknisk utrustning:
Filmduk
Projektor
Ljus- och ljudanläggning
Mikrofoner
Wi-fi
Black-box
Lilla scen: Rullstolsanpassad entré, trägolv, mörkgröna väggar.
Loge: Ett rum med speglar, garderob, sminkbord, pallar. Ej toalett eller rinnande vatten.

Lilla scen hyrs ut för halv- eller heldag.

Om Dieselverkstaden och Sickla köpkvarter

Dieselverkstaden är Nacka kommuns största kulturhus och innehåller bland annat bibliotek, klätterverk, två scener, ateljéer, konsthall och lokaler för både kulturell verksamhet och konferens.

Sickla köpkvarter är ett område där gammalt fått möta nytt, där man tagit vara på de gamla fabriksbyggnaderna, renoverat dem och samtidigt bygger nya bostäder. Nobelberget är granne med Sickla och knyter ihop Hammarby Sjöstad med köpkvarteret genom nya Sicklastråket.

I Sickla köpkvarter finns det gott om parkeringsplatser och det är enkelt att ta sig hit med buss eller tvärbana.

Storlek på lokalen

Scenens storlek
Bredd: 7 meter
Djup: 5 meter
Användbar takhöjd: 4, 20 meter

Sittande: Sittplatser i sluttande biogradäng 70 vuxna eller 80 blandat barn/vuxna.

Priser och kontaktperson

Tillämpning av gällande taxa vid lokalbokning Kulturnämnden förbehåller sig rätten att debitera den taxa som gäller vid tidpunkten för nyttjande av lokalen, oavsett om annan taxa gällde vid tidpunkten för bokningen eller bekräftelse av lokalen.

Avgiften per timme i en lokal för kulturverksamhet utgår från vilken typ av kund det är som har verksamhet. De kundgrupper som används i kulturnämnden är 11 stycken och de listas nedan.

Priser för halvdag (4 h) / heldag (8 h) För att se förklaring på de olika kategorierna, se längre ned på sidan.

 • Kategori 1 - 1 400 kr / 2 450 kr
 • Kategori 2 - 1 400 kr / 2 450 kr
 • Kategori 3 - 1 800 kr / 3 150 kr
 • Kategori 4 - 1 800 kr / 3 150 kr
 • Kategori 5 - 1 800 kr / 3 150 kr
 • Kategori 6 - 1 800 kr / 3 150 kr
 • Kategori 7 - 2 400 kr / 4 200 kr
 • Kategori 8 - 2 400 kr / 4 200 kr
 • Kategori 9 - 2 400 kr / 4 200 kr
 • Kategori 10 - 4 000 kr / 7 000 kr
 • Kategori 11 - 2 400 kr / 4 200 kr

För mer information kontakta: Lena Larsdotter, producent Kulturhuset Dieselverkstaden.
Telefonnummer: 070-431 90 79 
Mailadress: lena.larsdotter@nacka.se

Kundgrupper

Förklaring på begrepp i kundgrupperna.

Kommunalt bidrag

Med kommunalt bidrag avses organisationer som under föregående eller innevarande kalenderår har erhållit bidrag från Nacka kommun för likvärdig verksamhet som bokningen avser.

Bidragsberättigade

Bidragsberättigade föreningar avser föreningar som uppfyller kriterierna för att söka samtliga bidrag hos fritidsnämnden.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Kundgrupp 1 - Hög subvention

Ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn 0 – 3 år.

Kundgrupp 2 - Hög subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn och unga 4 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 3 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för vuxna 21 – 64 år.

Kundgrupp 4 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för äldre från 65 år.

Kundgrupp 5 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för barn och unga 0 – 20 år.

Kundgrupp 6 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för vuxna 21–64 och äldre från 65 år.

Kundgrupp 7 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för barn och unga 0 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 8 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för vuxna 21 – 64 år och äldre från 65 år.

Kundgrupp 9 - Låg subvention

Företag med kommunalt bidrag, icke ideella organisationer med kommunalt bidrag alla åldrar och kommunala enheter.

Kundgrupp 10 - Osubventionerad

Privatpersoner, övriga organisationer och företag.

Kundgrupp 11 - Låg subvention

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Bilder på Lilla scen

Lilla scen

Lilla scens gradäng

Lilla scens loge

Sidan uppdaterades: