Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Luigis lokal

En lokal som passar utmärkt för olika typer av kursverksamhet.

Luigis lokal har ett trägolv som är anpassat för dans och liknande verksamhet, möjlighet till mörkläggning, spegelvägg med draperier, vikvägg för delning av rummet, 25 stolar, takfönster, rullstolsanpassad entré.

Teknisk utrustning:
Enkel ljudanläggning samt kabel för inkoppling av medhavd ljudkälla.
Wi-fi
Piano

Fotograf: Annica Roos

Om Dieselverkstaden och Sickla köpkvarter

Dieselverkstaden är Nacka kommuns största kulturhus och innehåller bland annat bibliotek, klätterverk, två scener, ateljéer, konsthall och lokaler för både kulturell verksamhet och konferens.

Sickla köpkvarter är ett område där gammalt fått möta nytt, där man tagit vara på de gamla fabriksbyggnaderna, renoverat dem och samtidigt bygger nya bostäder. Nobelberget är granne med Sickla och knyter ihop Hammarby Sjöstad med köpkvarteret genom nya Sicklastråket.

I Sickla köpkvarter finns det gott om parkeringsplatser och det är enkelt att ta sig hit med buss eller tvärbana.

Storlek på lokalen

Bredd: 10 meter
Djup: 8 meter
Lägsta höjd: 2.70 meter

Biosittning: 50 st
Skolsittning: 30 st
U-bordsmöblering: 24 st
Rullstolar: 10 st

Priser och kontaktperson

Tillämpning av gällande taxa vid lokalbokning Kulturnämnden förbehåller sig rätten att debitera den taxa som gäller vid tidpunkten för nyttjande av lokalen, oavsett om annan taxa gällde vid tidpunkten för bokningen eller bekräftelse av lokalen.

Avgiften per timme i en lokal för kulturverksamhet utgår från vilken typ av kund det är som har verksamhet. De kundgrupper som används i kulturnämnden är 11 stycken och de listas nedan.

Luigis lokal hyrs ut per timme.
Priser 08:00-13:00 / övriga tider.
För att se de olika kategorierna, se längre ned på sidan.

 • Kategori 1 - 105 kr / 175 kr
 • Kategori 2 - 105 kr / 175 kr
 • Kategori 3 - 135 kr / 225 kr
 • Kategori 4 - 135 kr / 225 kr
 • Kategori 5 - 135 kr / 225 kr
 • Kategori 6 - 135 kr / 225 kr
 • Kategori 7 - 180 kr / 300 kr
 • Kategori 8 - 180 kr / 300 kr
 • Kategori 9 - 180 kr / 300 kr
 • Kategori 10 - 300 kr / 500 kr
 • Kategori 11 - 180 kr / 300 kr

För mer information kontakta: Lena Larsdotter, producent Kulturhuset Dieselverkstaden.
Telefonnummer: 070-431 90 79 
Mailadress: lena.larsdotter@nacka.se

Kundgrupper

Förklaring på begrepp i kundgrupperna.

Kommunalt bidrag

Med kommunalt bidrag avses organisationer som under föregående eller innevarande kalenderår har erhållit bidrag från Nacka kommun för likvärdig verksamhet som bokningen avser.

Bidragsberättigade

Bidragsberättigade föreningar avser föreningar som uppfyller kriterierna för att söka samtliga bidrag hos fritidsnämnden.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Kundgrupp 1 - Hög subvention

Ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn 0 – 3 år.

Kundgrupp 2 - Hög subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn och unga 4 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 3 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för vuxna 21 – 64 år.

Kundgrupp 4 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för äldre från 65 år.

Kundgrupp 5 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för barn och unga 0 – 20 år.

Kundgrupp 6 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för vuxna 21–64 och äldre från 65 år.

Kundgrupp 7 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för barn och unga 0 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 8 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för vuxna 21 – 64 år och äldre från 65 år.

Kundgrupp 9 - Låg subvention

Företag med kommunalt bidrag, icke ideella organisationer med kommunalt bidrag alla åldrar och kommunala enheter.

Kundgrupp 10 - Osubventionerad

Privatpersoner, övriga organisationer och företag.

Kundgrupp 11 - Låg subvention

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Bilder på Luigis lokal

Översiktsbild på lokalen

Piano i Luigis lokal

Vem är Luigi?

På 1940-talet var det brist på arbetskraft i Sverige och vi hade det som kallas arbetskraftsinvandring. Till Dieselverkstaden kom många italienare och de erbjöds bostäder i baracker och i det gamla Tallbackshuset. En av dem var Luigi Carrara, en erkänt duktig sångare. Vi hittar bilder från när han uppträdde på Lisebergs stora scen somrarna 1954 och 1958. Självklart sjöng han också vid olika tillfällen på sin arbetsplats.

Det fanns ett arbetsgivaransvar att bidra med kultur och det var obligatoriskt att närvara vid musik- och konstevenemang som skedde under arbetstid. Luigi var en mycket uppskattad sångare.

Utdrag ur Lambert Wahlbergs bok Utsikt från en travers:

Torsdag 20 juli 1950 “Idag gavs konsert med körsång från estraden. Efter den presenterade Brodd den italienska arbetaren Luigi Carrara, som är nyanställd städare på monteringen och som skulle utföra solosång. Han sjöng först två arior på sitt modersmål och sedan Tonerna på svenska och det blev livliga applåder.” Luigi Carrara kallades ”fabriksarbetaren som gjorde sångarsensation”.

Uppgifterna har vi hittat i Nacka lokalhistoriska arkiv som finns här i Dieselverkstaden.

Vi i nuvarande Dieselverkstaden tycker det är fint att kultur har fått ta plats i vårt hus även när fabriken och tillverkningen av dieselmotorer var huvudnäring. Idag är vi Nackas största kulturhus och vi vill vårda den fantastiska historia som finns inom dessa väggar. Kuriosa: Verkstadsföretaget AB Diesels Motorer (idag Atlas Copco) var sedan 1898 etablerat strax norr om Tallbacken. För sina arbetare lät företaget bygga trähus i två våningar med fyra lägenheter på ett rum och kök samt ett källarutrymme för ved.
Källa: Wikipedia

Sidan uppdaterades: