Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Musikstudion

Välkomna till vår sprillans nya musikstudio!

Vi kommer att öppna upp för uthyrning under hösten 2023, vi som så många andra är drabbade av de globala leveransförseningarna och har viss teknik vi väntar på.

Studion är traditionellt tvådelad med kontroll- och inspelningsrum. Studion är välisolerad så det går utmärkt att repa i ena delen samtidigt som det mixas i andra delen. Studion är professionellt utrustad och vi har en välmeriterad inspelningstekniker som kan svara på alla frågor om teknik och de specifika krav som kan finnas. Vi tänker oss en bredd av verksamheter, allt från röstinspelning, podd till musikinspelning och mixning. Tveka inte att fråga om du undrar över något.

Studion är tillgänglighetsanpassad och har transporthiss hela vägen upp till plan 5 där studion är placerad. Med ett fint dagsljus och en effektiv klimatanläggning är kanske studion Dieselverkstadens skönaste lokal att vara i!

Att lokalen sedan ligger i hjärtat av Sickla köpkvarter med tillgång till restauranger, butiker och kulturverksamhet gör inte saken sämre.

Kontaktperson: Göran Stegborn, inspelningstekniker Kulturhuset Dieselverkstaden
Telefon: 070-431 82 19
Mailadress: goran.stegborn@nacka.se

Foto (om inte annat anges): Annica Roos

Om Dieselverkstaden och Sickla köpkvarter

Dieselverkstaden är Nacka kommuns största kulturhus och innehåller bland annat bibliotek, klätterverk, två scener, ateljéer, konsthall och lokaler för både kulturell verksamhet och konferens.

Sickla köpkvarter är ett område där gammalt fått möta nytt, där man tagit vara på de gamla fabriksbyggnaderna, renoverat dem och samtidigt bygger nya bostäder. Nobelberget är granne med Sickla och knyter ihop Hammarby Sjöstad med köpkvarteret genom nya Sicklastråket.

I Sickla köpkvarter finns det gott om parkeringsplatser och det är enkelt att ta sig hit med buss eller tvärbana.

Information om Musikstudion

För uthyrning och teknisk information, kontakta ansvarig tekniker Göran Stegborn.

Priser och kontaktperson

Tillämpning av gällande taxa vid lokalbokning Kulturnämnden förbehåller sig rätten att debitera den taxa som gäller vid tidpunkten för nyttjande av lokalen, oavsett om annan taxa gällde vid tidpunkten för bokningen eller bekräftelse av lokalen.

Avgiften per timme i en lokal för kulturverksamhet utgår från vilken typ av kund det är som har verksamhet. De kundgrupper som används i kulturnämnden är 11 stycken och de listas nedan.

Priser för halvdag (4 h) / heldag (8 h) / per timme
F
örklaring på de olika kategorierna finns längre ned på sidan.

 • Kategori 1 - 2 500 kr / 4 500 kr / 650 kr
 • Kategori 2 - 2 500 kr / 4 500 kr / 650 kr
 • Kategori 3 - 2 750 kr / 5 000 kr / 750 kr
 • Kategori 4 - 2 750 kr / 5 000 kr / 750 kr
 • Kategori 5 - 2 750 kr / 5 000 kr / 750 kr
 • Kategori 6 - 2 750 kr / 5 000 kr / 750 kr
 • Kategori 7 - 3 000 kr / 5 500 kr / 800 kr
 • Kategori 8 - 3 000 kr / 5 500 kr / 800 kr
 • Kategori 9 - 3 000 kr / 5 500 kr / 800 kr
 • Kategori 10 - 3 500 kr / 6 000 kr / 850 kr
 • Kategori 11 - 3 000 kr / 5 500 kr / 800 kr

För mer information kontakta: Göran Stegborn, tekniker Kulturhuset Dieselverkstaden.
Telefonnummer: 070-431 82 19
Mailadress: goran.stegborn@nacka.se

Kundgrupper

Förklaring på begrepp i kundgrupperna.

Kommunalt bidrag

Med kommunalt bidrag avses organisationer som under föregående eller innevarande kalenderår har erhållit bidrag från Nacka kommun för likvärdig verksamhet som bokningen avser.

Bidragsberättigade

Bidragsberättigade föreningar avser föreningar som uppfyller kriterierna för att söka samtliga bidrag hos fritidsnämnden.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Kundgrupp 1 - Hög subvention

Ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn 0 – 3 år.

Kundgrupp 2 - Hög subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn och unga 4 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 3 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för vuxna 21 – 64 år.

Kundgrupp 4 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för äldre från 65 år.

Kundgrupp 5 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för barn och unga 0 – 20 år.

Kundgrupp 6 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för vuxna 21–64 och äldre från 65 år.

Kundgrupp 7 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för barn och unga 0 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 8 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för vuxna 21 – 64 år och äldre från 65 år.

Kundgrupp 9 - Låg subvention

Företag med kommunalt bidrag, icke ideella organisationer med kommunalt bidrag alla åldrar och kommunala enheter.

Kundgrupp 10 - Osubventionerad

Privatpersoner, övriga organisationer och företag.

Kundgrupp 11 - Låg subvention

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Bilder på Musikstudion

Kontrollrummet

Studiorummet

Kontrollrummet sett från studion

Sidan uppdaterades: