Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sveas salong

En lokal som passar utmärkt för olika typer av kursverksamhet.

Sveas salong har en tillgänglighetsanpassad entré, spegelvägg , 25 stolar, takfönster och möjlighet till mörkläggning. Golvet är anpassat för dans och liknande verksamhet.

Teknisk utrustning:
Enkel ljus och ljudanläggning
Piano

Fotograf: Annica Roos

Om Dieselverkstaden och Sickla köpkvarter

Dieselverkstaden är Nacka kommuns största kulturhus och innehåller bland annat bibliotek, klätterverk, två scener, ateljéer, konsthall och lokaler för både kulturell verksamhet och konferens.

Sickla köpkvarter är ett område där gammalt fått möta nytt, där man tagit vara på de gamla fabriksbyggnaderna, renoverat dem och samtidigt bygger nya bostäder. Nobelberget är granne med Sickla och knyter ihop Hammarby Sjöstad med köpkvarteret genom nya Sicklastråket.

I Sickla köpkvarter finns det gott om parkeringsplatser och det är enkelt att ta sig hit med buss eller tvärbana.

Storlek på lokalen

Bredd: 8 meter
Djup: 10 meter
Lägsta höjd: 2,40 meter

Biosittning: 50 st
Skolsittning: 30 st
U-bordsmöblering: 24 st
Rullstolar: 10 st

Priser och kontaktperson

Tillämpning av gällande taxa vid lokalbokning Kulturnämnden förbehåller sig rätten att debitera den taxa som gäller vid tidpunkten för nyttjande av lokalen, oavsett om annan taxa gällde vid tidpunkten för bokningen eller bekräftelse av lokalen.

Avgiften per timme i en lokal för kulturverksamhet utgår från vilken typ av kund det är som har verksamhet. De kundgrupper som används i kulturnämnden är 11 stycken och de listas nedan.

Sveas salong hyrs ut per timme.
Priser 08:00-13:00 / övriga tider.
För att se de olika kategorierna, se längre ned på sidan.

 • Kategori 1 - 105 kr / 175 kr
 • Kategori 2 - 105 kr / 175 kr
 • Kategori 3 - 135 kr / 225 kr
 • Kategori 4 - 135 kr / 225 kr
 • Kategori 5 - 135 kr / 225 kr
 • Kategori 6 - 135 kr / 225 kr
 • Kategori 7 - 180 kr / 300 kr
 • Kategori 8 - 180 kr / 300 kr
 • Kategori 9 - 180 kr / 300 kr
 • Kategori 10 - 300 kr / 500 kr
 • Kategori 11 - 180 kr / 300 kr

För mer information kontakta: Lena Larsdotter, producent Kulturhuset Dieselverkstaden.
Telefonnummer: 070-431 90 79 
Mailadress: lena.larsdotter@nacka.se

Kundgrupper

Förklaring på begrepp i kundgrupperna.

Kommunalt bidrag

Med kommunalt bidrag avses organisationer som under föregående eller innevarande kalenderår har erhållit bidrag från Nacka kommun för likvärdig verksamhet som bokningen avser.

Bidragsberättigade

Bidragsberättigade föreningar avser föreningar som uppfyller kriterierna för att söka samtliga bidrag hos fritidsnämnden.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Kundgrupp 1 - Hög subvention

Ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn 0 – 3 år.

Kundgrupp 2 - Hög subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för barn och unga 4 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 3 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för vuxna 21 – 64 år.

Kundgrupp 4 - Medel subvention

Bidragsberättigade samt ideella organisationer med kommunalt bidrag för äldre från 65 år.

Kundgrupp 5 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för barn och unga 0 – 20 år.

Kundgrupp 6 - Medel subvention

Ideella organisationer utan kommunalt bidrag med verksamhet för vuxna 21–64 och äldre från 65 år.

Kundgrupp 7 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för barn och unga 0 – 20 år och personer med funktionsnedsättning alla åldrar.

Kundgrupp 8 - Låg subvention

Driftaktörer av kommunal verksamhet för vuxna 21 – 64 år och äldre från 65 år.

Kundgrupp 9 - Låg subvention

Företag med kommunalt bidrag, icke ideella organisationer med kommunalt bidrag alla åldrar och kommunala enheter.

Kundgrupp 10 - Osubventionerad

Privatpersoner, övriga organisationer och företag.

Kundgrupp 11 - Låg subvention

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Bilder på Sveas salong

Takfönster

Interiör

Vem är Svea?

Svea Fredsberg arbetade som chef för Atlas Diesels telefonväxel. Detta var i en tid när skillnaderna mellan manliga och kvinnliga yrken var tydliga, endast kvinnor arbetade som växeltelefonister. Arbetet ansågs inte särskilt kvalificerat, men lyssna på detta:

Under 12 dagar kopplades 12 776 samtal manuellt till och från olika personer. Varje gång ett samtal ringdes gick det först till en växeltelefonist som sedan kopplade samtalet vidare genom olika knappar och sladdar. Dessa gick kors och tvärs för en utomstående. Drygt tusen samtal om dagen skulle besvaras och hanteras med entusiasm och hög servicegrad. En växeltelefonist fick inte låta sur eller arg utan skulle vara behärskad, ha humor och tolerans.

En journalist bad Svea förklara sitt jobb:

“När man ombedes skriva ner sina tankar vis à vis sitt yrke och detta råkar vara telefonarbete, grips man helt naturligt av en känsla av vanmakt. För hur skall man kunna förklara känslor för ett yrke, så på en gång komplicerat, obegripligt och ändå så “lätt” att just inga kvalifikationer anses behövliga för rekryteringen. Vem som helst kan bli telefonist”

Visst anar man att Svea tyckte att hennes jobb förminskades, vilket hon med all säkerhet hade rätt i. På den tiden var kvinnor underbetalda och mycket begränsade i sina yrkesval. De jobb som kvinnor hade möjlighet att få värderades sällan särskilt högt.

Vi vill tacka Svea och hennes kollegor för alla timmar och allt arbete de lagt ner i Dieselverkstaden och önskar att de kunde få se vad huset är idag.

“Vis à vis” är ett idag ovanligt uttryck för “i förhållande till”

Uppgifterna har vi hittat i Nacka lokalhistoriska arkiv som finns här i Dieselverkstaden.

Sidan uppdaterades: