Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Suzuki - från 4 års ålder

Nacka musikskola erbjuder i samarbete med Stockholm Nacka Suzukiförening undervisning för barn från 4 år på trumpet, violin och gitarr.

Suzuki - från 4 års ålder

Suzukimetodens mål är att genom musiken utveckla barnets hela personlighet.

Metodens byggstenar är:

  • Alla kan
  • Tidig start
  • Gehörsinlärning (lyssna-härma-repetera)
  • Gemensam repertoar
  • Enskild lektion/ grupp (minimum 27 undervisningstillfällen)
  • Konserter
  • Föräldramedverkan

Kostnad: 5500kr per termin (från och med HT 24).

Du får en bekräftelse på din anmälan om du fyller i din e-postadress en bit ned i anmälningsformuläret.

Genom att skicka in din ansökan godkänner du att personuppgifter registreras och databehandlas för att Nacka musikskola ska kunna hantera intresseanmälningen på bästa sätt.

Vill du veta mer?

Lärare violin: Vakant

Lärare cello: Priscilla Nilsson Björklund

Lärare trumpet: Ann-Marie Sundberg

Lärare i gitarr: Danni Ella Strazar

Gör intresseanmälan till Suzuki

Läs mer om Suzukimetodens bakgrund.

Den japanske violinisten Shinichi Suzukis pedagogiska utgångspunkt är att varje barn är fött med många anlag (språkliga, musikaliska etc) men att barnet måste ha de rätta stimulerande upplevelserna för att dessa anlag ska utvecklas till egentlig talang och att det är speciellt viktigt att barnet stimuleras mycket tidigt.

I sin musikpedagogik drar Suzuki en parallell till hur barn lär sitt modersmål. Utan teoretiska förklaringar och grammatikpluggande lär sig det lilla barnet att tala genom att lyssna till och efterlikna de vuxnas språk. Det ska mycken repetition till, men barn lär sig att tala flytande långt innan de lär sig läsa.

Alla barn lär sig sitt modersmål även om det är ett mycket komplicerat språk. Suzuki kallar själv sin musikpedagogik för "modersmålsmetoden". Liksom modersmålet finns musiken i barnets miljö redan från födseln. Barnet ska tidigt lyssna till musik och så småningom efterlikna den på sitt instrument.

Suzukimetodens mål är att genom musiken utveckla barnets hela personlighet. Barnens koncentrationsförmåga och minne tränas, motoriken utvecklas och förmågan att lyssna förfinas. De lär sig att samarbeta med andra barn men kanske det bästa är att de tidigt får medverka i en seriös konstnärlig aktivitet.

I en process, där helheten är mer än summan av delarna, spelar barn - förälder - lärare var sina viktiga roller.

Sidan uppdaterades: