Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor & svar om vår undervisning

Hur lång är lektionen?

Inom ämneskursen kan man vara mellan 1-4 elever per lektion.

  • 1 elev - 20 minuter
  • 2-3 elever – 30 minuter
  • 3-4 elever – 40 minuter

Pedagogiskt är det ofta en fördel att dela lektion med en kompis under första året/åren. Tiden med läraren blir längre och det blir större möjligheter till samspel och musiklekar. Därefter erbjuds enskild undervisning och då gärna i kombination med ensemblespel.

Hur många lektioner är det på ett läsår?

Vi erbjuder minst 27 lektionstillfällen per läsår. Med lektion avses undervisningstillfälle, extrarepetitioner, konsertmedverkan och extra speldagar.

Vad behöver jag ha med mig till lektionen?

Du behöver ta med dig ditt instrument, noter och penna till lektionerna!

Noter, strängar, rör etc bekostas av eleven.

Vem meddelar jag om jag inte kan komma till lektionen?

Meddela din lärare om du inte kan komma; kontakta läraren.

Läraren för närvaro på alla lektioner.

Vad gäller när lärare är sjuk?

Vi erbjuder minst 27 lektionstillfällen per läsår. Med lektion avses undervisningstillfälle, extrarepetitioner, konsertmedverkan och extra speldagar.

Om Nacka musikskola inte kunnat erbjuda minst 27 lektionstillfällen på ett läsår erbjuder vi extra lektioner i slutet på vårterminen.

När läraren är sjuk så försöker vi få tag i en vikarie så fort som möjligt. De tillfällen vi inte får tag i vikarie meddelar vi elevers föräldrar. Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter på nacka24musik&kultur.

Sidan uppdaterades: