Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om oss

Hantering av personuppgifter i Nacka musikskola

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen PuL och skärper kraven på hur personuppgifter ska behandlas. Nacka musikskola är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven i samband med att den nya lagen träder i kraft.

Dina personuppgifter hanteras i samband med ansökan, schemaläggning, registrering av närvaro, registrering gällande hyra av instrument och för att sköta övrigt pedagogiskt arbete.

Personuppgifterna används för att kunna kontakta dig som elev och vårdnadshavare, för fakturering och för att driva den pedagogiska verksamheten. Utifrån detta finns det rättslig grund att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter kommer sparas under tiden du är elev i musikskolan och vi behöver hantera uppgifterna. När du slutat i verksamheten raderas uppgifterna ett år efter avslut eller om du ber oss ta bort dem. Dina uppgifter kommer inte överföras till tredje land utanför EU.

Kulturnämnden, Nacka kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen ("GDPR").

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Nacka kommun, Registraturen 131 81 Nacka, telefon 08-718 80 00, varefter din begäran kommer att prövas.

Personuppgiftsombudet i kommunen är Lisa Härdmark, lisa.hardmark@nacka.se, telefonnummer 08-718 88 86.

Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 61 00.

Vill du klaga på Nacka kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-6576100

För mer information på Nacka kommuns hemsida läs: Behandling av personuppgifter Nacka kommun

Sidan uppdaterades: