Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Behandling av personuppgifter

Nacka kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

Lagen innehåller bestämmelser om samtycke vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna att uppgifter får behandlas. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig.

Nacka kommun har, i likhet med andra kommuner, ett kommuninvånarregister där samtliga i kommunen folkbokförda individer finns registrerade med personnummer, adress, födelseort och civilstånd. Uppgifterna i detta register kommer från Skatteverket.

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att - med undantag för uppgifter som skyddas av sekretess - vem som helst kan begära att få ta del av behandlade uppgifter. Du har rätt att få ett utdrag per år utan kostnad. Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Nacka kommun är du välkommen att skriftligen begära detta på adress:
Nacka kommun
Registraturen
131 81 Nacka

Vill du ha rättelse av dina personuppgifter begär du det på samma adress.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.