Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Om Skapande skola

Skapande skola har som syfte att öka alla förskolebarns & grundskolebarns möjligheter att ta del av och utöva konst i olika former tillsammans med professionella kulturverksamheter. I detta arbete har statsbidraget Skapande skola stor betydelse.

Ansökan om bidraget

Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan och fördelas av Kulturrådet. Ansökan om bidrag för Skapande skola kan endast göras av skolans huvudman.

Bidraget ska medverka till att:

  • kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, förskoleklass och i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Bidraget kan sökas för:

  • utökat inköp av professionell kulturverksamhet
  • insatser som främjar eget skapande som en del av undervisningen
  • insatser som främjar förbättrande strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolan och kulturlivets parter

Så här söker du bidrag till Skapande skola

Skapande skola söks av skolans huvudman via Kulturrådet onlinetjänst.
För 2019/2020 är ansökningsperioden 10 januari 2019 - 7 februari 2019.

Vill du veta mer, se Kulturrådets webbplats.

Sidan uppdaterades: