Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Skapande skola

Skapande skola har som syfte att öka alla förskolebarns & grundskolebarns möjligheter att ta del av och utöva konst i olika former tillsammans med professionella kulturverksamheter. I detta arbete har statsbidraget Skapande skola stor betydelse.

Ansökan om bidraget

Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan och fördelas av Kulturrådet. Ansökan om bidrag för Skapande skola kan endast göras av skolans huvudman.

Bidraget ska medverka till att:

  • kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, förskoleklass och i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Bidraget kan sökas för:

  • utökat inköp av professionell kulturverksamhet
  • insatser som främjar eget skapande som en del av undervisningen
  • insatser som främjar förbättrande strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolan och kulturlivets parter

Så här söker du bidrag till Skapande skola

Skapande skola söks av skolans huvudman via Kulturrådet onlinetjänst.
För 2020/2021 är ansökningsperioden 7 januari 2020 - 4 februari 2020.

Vill du veta mer, se Kulturrådets webbplats.

Sidan uppdaterades: