Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skapande skola

Nacka musikskola hjälper er att skapa musik med era elever i skolan! Vi ordnar musikaliska möten såsom "Sami räddar glädjen", "Historiens musik", "Äventyr i skafferiet" och andra workshops tillsammans med era elever på skolan.

Nacka musikskola hjälper er att skapa musik med era elever i skolan!

Skapande skola har som syfte att öka alla förskolebarns & grundskolebarns möjligheter att ta del av och utöva konst i olika former tillsammans med professionella kulturverksamheter. I detta arbete har statsbidraget Skapande skola stor betydelse.

Skapande skola söks av skolans huvudman via
Kulturrådet onlinetjänst, eller via Kulturrådets hemsida.

Läs mer om utbud och priser genom att välja någon av kurserna nedan.

Lämna gärna din intresseanmälan och få kontakt med vår skapande skola-samordnare Anna Arnesson.
Det går också bra att lämna egna önskemål och idéer! Vi skräddarsyr besöken så långt det är möjligt efter era behov.

Sami räddar Glädjen

Sami har just fyllt 4 år och börjar på förskolan Glädjen men varför verkar fröken Mari så ledsen, och varför verkar barnen inte ha roligt?

Sami räddar glädjen är en nyskriven musikföreställning av Gun-Marie Engström och Gustav Rosén. Den riktar sig till barn i åldern 4 - 7 år. Föreställningen bygger på en bok av Monica Österdahl.

Boken används redan på förskolor för att ge underlag till ett arbet med känslor och empati.

På ett lustfyllt och spännande sätt får era elever följa med i berättelsen om Sami. Vi lärare sjunger och spelar tillsammans för era elever och handlingen berättas i ett bildspel. Ni får musikmaterialet i förväg så ni kan vara med och sjunga om ni vill. Föreställningen genomförs i ert klassrum eller samlingssal.

Målgrupp: 4 - 7 år
Omfattning: en föreställning, ca 40 minuter
Praktiska förutsättningar: ett klassrum el. samlingsrum där barn och fyra musiker får rum.
Pris: 8 000 kr

Föreställningen kan även göras i ett större format, där eleverna är med och agerar. Kontakta oss vid intresse!

Historiens musik

Lyssna till historien - historien ur ett musikaliskt perspektiv, t ex: Jazz, rock, barock- klassicism!

Tre musikpedagoger kommer till er, berättar och spelar musik "live" som spelades under den tidsepoken ni läser i historia.

Vi bestämmer tillsammans ett innehåll utifrån era önskemål om tidsepok.

Målgrupp: åk 4-9
Omfattning: en träff/ tidsepok.
Pris: 6000 kr/ tillfälle

Hela skolan sjunger

Ett musikarbetslag bestående av 3 pedagoger, allsångledare och kompband inkluderat, kommer till er skola!

Tillsammans musicerar och sjunger vi. Ni eller vi förbereder ett sånghäfte som ni övar på själva i förväg. Tema för allsången bestämmer ni; årstid, särskild högtid (skolavslutning) eller annat ämnesövergripande tema.

Målgrupp: Åk F-6
Omfattning: Beställ en eller flera tillfällen.
Praktiska förutsättningar: Stort rum som rymmer alla elever som ska delta inklusive vårt band.
Pris: 6000 kr/ tillfälle. Allsångsserie med 6 tillfällen på ett läsår: 30000kr

Skapa en konsert – ”Äventyr i Sångskafferiet”

Tillsammans med en kompgrupp från Nacka musikskola får ni chansen att med utgångspunkt från låtar av vår musiklärare Gustav Rosén skapa en konsert tillsammans.

Vi förbereder ett sånghäfte med tillhörande ljudinspelning som ni övar in i förväg i skolan. Vi träffas sedan för att öva tillsammans. Det hela mynnar ut i en konsert för och tillsammans med era skolkamrater.

Målgrupp: Åk F-3
Omfattning: en eller två tillfällen
Praktiska förutsättningar: Större klassrum, musiksal eller gymnastiksal
Pris: 6 000 kr alt. 12 000 kr

Instrumentdemonstration

En lärargrupp från någon av våra instrumentgrupper kommer till er klass och demonstrerar de olika instrumenten. Vi lyssnar och lär oss om de olika instrumentgrupperna och sedan delar vi upp oss i mindre grupper där alla elever får prova instrumenten.

Målgrupp: Åk 1-6
Omfattning: Beställ en eller flera tillfällen/klass
Praktiska förutsättningar: 1 klassrum + 2 mindre grupprum
Pris: 6000 kr/tillfälle

Musik som pedagogiskt verktyg med utgångspunkt från Lgr11

Vi tränar fokus, koncentration, rytmisk läsning, kropp och röst, motorik och koordination, samspel – att finnas i ett musikaliskt sammanhang i en grupp.

Ämnen som kan integreras: matematik, svenska, engelska, NO/SO

Målgrupp: Åk F-2
Omfattning: 6-8 gånger under en termin. Vi ses en gång/vecka. Vi börjar med ett möte för att se vad ni önskar.
Redovisning: Musiksamling på skolan eller för föräldrar.
Praktiska förutsättningar: ett klassrum
Pris: en klass – 17 000 kr, 2 klasser – 20 000 kr

Sidan uppdaterades: