Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hälsoträdgården historik och metod

Kontakta oss

Micka Hahne
Hälsopedagog
Epost: micka.hahne@nacka.se
Telefon: 070-431 78 97

Louise Lindgren
Arbetscoach
Epost: louise.lindgren@nacka.se
Telefon: 070-431 97 27

Instagram

Följ oss gärna på instagram på @halsotradgardennacka, där du kan ta del av vad vi gör vecka för vecka.

Hälsoträdgårdens metod bygger på gedigen forskning

Hälsoträdgården startade 2013 som ett pilotprojekt, men övergick sedan till permanent verksamhet då verksamheten kunde visa på fina resultat.

Innan Hälsoträdgården startade gjordes ett studiebesök i Alnarps terapiträdgård som startades 2002. Med denna forskningsanknutna verksamhet som inspiration har sedan Nacka kommuns hälsoträdgård vuxit fram.

"Vi har tagit fasta på hur de anlagt sin trädgård och hur de lägger upp sina aktiviteter, men vi har tagit fram vår egen metod som passar för våra deltagare", säger Micka Hahne som är hälsopedagog och initiativtagare till Hälsoträdgården.

Hon betonar att det finns gedigen forskning inom naturbaserad rehabilitering, som visar på mycket positiva mätbara resultat.

"Det händer något när vi är i naturen, vi börjar må bra! Forskning har visat att våra stresshormoner minskar i blodet och att naturupplevelser sänker stressnivån mer än några andra kända mediciner", fortsätter hon. "Efter bara fem minuter sänks både pulsen och blodtrycket".

Sidan uppdaterades: