Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialt fältarbete

Det sociala fältarbetet bedrivs på bred front, både på samhällsnivå, med grupper och i individuella möten. Samverkan sker också med olika barn- och ungdomsverksamheter.

Kontakta oss

Ungdomsteamet
Adress: Curanten, Smedjegatan 18 plan 5 (Sickla)
Epost: ungdomsteamet@nacka.se
Telefon: 070-431 77 30 (journummer)

Telefontider
Måndag - fredag 08.00 -16.30 (utifrån tillgänglighet)
Fredag - lördag 19.00 - 01.00

Följ oss på Facebook och Instagram!

Ungdomsteamet/Polarna Nacka nås också på Facebook, Polarna Nacka, och Instagram, @polarnanacka.

Goda relationer och samverkan skapar trygghet

Syftet med det sociala fältarbetet är att tidigt nå ut till ungdomar och deras familjer. Målet är att förebygga risken för alkohol- och drogmissbruk och annat riskbeteende hos unga. Lika viktigt är att främja en trygg och meningsfull uppväxt för barn och unga i Nacka kommun. Och att sprida ett hälsofrämjande perspektiv. Ungdomsteamet arbetar på olika sätt och utifrån olika metoder och modeller.

Möten bygger relationer med unga i Nacka

Ungdomssamordnarna arbetar mycket med att skapa goda relationer till barn och unga på fältet. Detta sker både på samhällsnivå och på grupp- och individnivå. Arbetet riktas både mot ungdomar över lag och mot ungdomar i riskzon.

Samhällsnivå

Mycket av det uppsökande arbetet sker på skolor, bland annat genom programmet Respekt och Självrespekt (RoS). På RoS träffar ungdomssamordnarna och lär känna barn och unga i en vanlig klassrumsmiljö, på dagtid och vid flera tillfällen. Detta underlättar fältarbetet på helger, kvällar och nätter.

Gruppnivå

Ungdomssamordnarna arbetar tillsammans med skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar för att tidigt nå barn och ungdomar i riskzon. Denna samverkansmodell kallas SSPF. Målet med SSPF är att tidigt identifiera barn och unga i riskzon och ge stöd. Samverkan kring specifika grupper ungdomar är ett framgångsrikt koncept för att nå barn och unga i riskzon och förfina metoder för tidiga insatser.

Läs mer om samverkansmodellen Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF)

Individuell nivå

Ungdomssamordnarna träffar och bygger relationer med många barn och ungdomar, ofta också de som är i riskzon. De har enskilda samtal med ungdomar på fältet, ger individuellt stöd och söker föräldrakontakt. Ibland kör de hem berusade ungdomar och följer upp oro, som vid behov anmäls till socialtjänsten. Ungdomssamordnarna hänvisar, vid behov, också barn, ungdomar och föräldrar till rätt stöd och hjälp i kommunen.

På helger, kvällar och nätter är dessutom Polarna Nacka en trygghet för barn och ungdomar på fältet och kan ge ett både akut och långsiktigt stöd.

Läs mer om polarkonceptet, Polarna Nacka

samverkan med andra verksamheter

Ungdomsteamet arbetar också mycket med samverkan. Ungdomssamordnarna har ett stort nätverk och samarbetar med olika barn- och ungdomsverksamheter. Samverkan sker brett. Från tjänstemannanivå till förtroendevalda och både på den offentliga, privata och ideella arenan.

Viktiga aktörer på fältet är t.ex. polis, räddningstjänst och fritidsgårdar samt lokala trygghetsvärdar och nattvandrargrupper som alla bidrar till barn och ungas trygghet på fältet.

Ungdomssamordnarna samverkar också med andra fältorganisationer i Sverige. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap.

Sidan uppdaterades: