Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

SSPF

SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter. Syftet är att stötta barn och ungdomar i Nacka att välja bort kriminalitet och droger. Tillsammans med er vårdnadshavare fokuserar vi på barnets styrkor och lägger upp en plan för hur ert barn ska utvecklas positivt.

Stöd till dig och ditt barn - så fungerar det

Det vanligaste är att en vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar oss för att det finns en oro för barnet. Det kan till exempel handla oro för vad ungdomen gör på fritiden och med vilka, eller:

 • Hög skolfrånvaro, svårigheter att koncentrera sig i skolan eller skolrelaterade problem.
 • Ett aggressivt beteende.
 • Har begått brott eller har vänner som har gjort det.
 • Har tagit droger eller har vänner som gör det.
 • Saknar en positiv fritidsaktivitet.

Vi vill så tidigt som möjligt fånga upp riskbeteenden för att hitta en gemensam lösning. Det gör vi genom att fokusera på det som är positivt och förstärka det som är bra. Tillsammans gör vi upp en plan där ditt barns behov styr. Vi kan också erbjuda:

 • Stöd till dig som är förälder, som samtal om regler, gränsdragningar eller kurser som du kan gå.
 • Åtgärder i skolan för en bättre skolgång.
 • Hjälp till en meningsfull fritid.
 • Hjälp att avstå från droger genom kontakt med MiniMaria.
 • Samarbete vid brott.

Vi kan också mobiliserar fritidsgårdarna, polisen och Ungdomsteamet/Polarna så att de kan vara ett stöd för att både göra er som föräldrar och ungdomen mer trygg.

Om ditt barn behöver stöd som vi inte kan erbjuda hjälper vi till att kontakta och bjuda in dem som kan ge det.

Varför är socialtjänst och polisen med?

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att bedöma vilka risker som finns runt ditt barn och se till att ditt barn får det skydd hon eller han behöver. De bidrar med värdefull kunskap om vad som är viktigt för barnets utveckling. Ditt barn blir inte aktuellt hos socialtjänsten för att ni deltar i SSPF.

Polisen är med för att de kanske träffar ditt barn på olika platser i Nacka. Om polisen vet mer om ditt barn kan de hålla extra koll och hjälpa till om det behövs. Om de vet hur er situation ser ut blir det också lättare att ha en bra kontakt med dig som förälder.

Vilka personer samarbetar?

Inom SSPF samarbetar yrkesverksamma som är viktiga för ditt barn, det är:

Skola: Rektorn och någon viktig person för ditt barn, till exempel en lärare eller skolans kurator.

Socialtjänst: Socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsfrågor och/eller ungdomssamordnarna som arbetar förebyggande med alla ungdomar i Nacka. Det kan också vara ungdomsbehandlarna på MiniMaria eller ungdomsteamet som arbetar med dem som är i riskzonen för droger, alkohol och kriminalitet.

Polis: En polis som arbetar i området där ditt barn bor.

Fritid: Fritidsgårdarna i Nacka.

Andra vuxna som ditt barn har en bra relation med.

Är du orolig för ditt barn? Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Marcus Terfelt
Samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun,
telefon 08-718 99 47, e-post marcus.terfelt@nacka.se

Charles Lang (föräldraledig till 15 januari 2024)
Samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun,
telefon 070-431 76 12, e-post charles.lang@nacka.se

Lovisa Douglies
Samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun,
telefon 070-431 91 29, e-post lovisa.douglies@nacka.se

Filip Cankalp
Samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun,
telefon 070-431 86 05, e-post filip.cankalp@nacka.se

Dogol Kidane
Samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun,
telefon 070-431 86 14, e-post dogol.kidane@nacka.se

Sidan uppdaterades: