Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Ansökan modersmålsundervisning

De som önskar modersmålsundervisning och som har rätt till modersmålsundervisning enligt gällande regelverk behöver inkomma med en ansökan senast 20 april. Läs mer i hela nyheten.

Information gällande modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Anmälan görs endast en gång. De som redan läser behöver inte anmäla varje läsår. Modersmålsundervisningen fortsätter tills uppsägning görs av vårdnadshavare. Även länk för uppsägning kommer inom kort att finnas här på vår hemsida.

När man väl påbörjat modersmålsundervisningen är den obligatorisk.

Modersmålsundervisning sker efter ordinarie skoltid och man får räkna med att den kan förläggas fram till ca 17.30 på kvällen. Modersmålslärare kommer att erbjuda en tid utanför elevens ordinarie schema.

Ansökan görs enligt nedan

  1. Vårdnadshavare ansöker direkt via länk på Modersmålsenheten i Nackas hemsida.
    Görs senast 20 april av vårdnadshavare inför nytt läsår. För nya elever under läsåret ser vi över möjligheten att erbjuda undervisning i befintliga grupper. https://www.nacka.se/valfard-skola/modersmalsenheten/ansokanmodersmal/

  2. Elevens rektor ser över elevens rätt att läsa modersmål.
  1. Modersmålsenheten i Nacka tar ställning till om undervisning kan erbjudas eller ej.
  2. Vårdnadshavare får avisering via e-post om modersmålsundervisning kommer att kunna erbjudas eller ej.

Sidan uppdaterades: