Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever från förskola till skola och gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation. Vår Barn och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Kompetenskalender för våra skolor och förskolor

Nytt om Nackas kommunala skolor och förskolor

Sigfridsborgs skola inviger helt ny skolbyggnad

Den 10 september klockan 13.00 sker den officiella invigningen av nybyggda Sigfridsborgs skola i Älta. Den nya skolan kan ta emot cirka 800 elever från förskoleklass till och med årskurs sex.

Boo gårds skola inviger ny skolbyggnad och högstadium

Den 17 augusti slår Boo gårds skola upp dörrarna till en helt ny och rymligare skolbyggnad som kan ta emot 900 elever från förskoleklass till och med årskurs nio.

Lyckad integration med innebandy

Orminge skola har under vårterminen samarbetat med Nacka innebandyklubb för att ge nyanlända elever i årskurs 3–6 en ingång till idrottande och föreningsliv.

Klimatlådan minskar matsvinn i Nackas skolor

Nu kan elever och anställda i Nackas kommunala skolor och förskolor köpa hem överbliven mat från dagens lunch till självkostnadspris. Enligt beräkningar kan satsningen ge ett minskat utsläpp med 83 ton koldioxidekvivalenter, vilket ungefär motsvarar 83 svenskars genomsnittliga bilåkande under ett år.