Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor!

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever hela vägen från förskola och grundskola till gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och gemensamma mål är viktiga delar i vår organisation. Vår Barn- och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Kompetenskalender för våra skolor och förskolor

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

 • 15:00 - 16:30
 • Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler
Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 1

 • 15:00 - 16:30
 • Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler
Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

 • 15:00 - 16:30
 • Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler
Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

 • 15:00 - 16:30
 • Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler
Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

 • 15:00 - 16:30
 • Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler
Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

Kurs: TAKK tecken som stöd, steg 2

 • 15:00 - 16:30
 • Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler

Nytt om Nackas kommunala skolor och förskolor

Nackas elever briljerar med uppfinningar för en hållbar värld

Det var full aktivitet på Nacka Strand möten & event när innovationstävlingen Hållbar utmaning 2024 gick av stapeln den 22 februari i anslutning till Nacka företagarträff. Cirka 300 elever fanns på plats och presenterade 89 fantastiska bidrag.

Var med och skapa den bästa matematiklektionen!

Matematiklärare på Neglinge skola och Saltsjöbadens samskola bjuder in lärare och andra intresserade till en Öppen lektion den 14 mars, kl. 14.00-17.00. Efter lektionen föreläser Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet, och Manuel Tenser, förstelärare i matematik och läromedelsförfattare.

Japanska studenter besöker Nackas kommunala förskolor och skolor

Nackas kommunala förskolor och skolor välkomnar 13 förskollärarstudenter från Toyo Eiwa Women’s University i Japan som kommer på besök den 13–16 februari för att få en blick i den svenska förskolemodellen och vårt arbete med demokrati, inkludering, natur och uteverksamhet.