Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Avauktorisation

Avauktorisation kan göras på egen begäran, på grund av avsaknad av uppdrag men även till följd av brister i verksamheten.

När en verksamhet ska avslutas sker det genom avauktorisation. Nedan finns en beskrivning av hur processen går till.

Avauktorisation kan göras på anordnares egen begäran eller av utbildningsenheten på grund av att anordnaren saknat uppdrag under de senaste tolv månaderna.

Avauktorisation till följd av brister i verksamheten beslutas av utbildningsnämnden.

Avauktorisation på egen begäran

 1. Beslut om avauktorisation tas av anordnare/huvudman.*
 2. Huvudman meddelar utbildningsenheten skriftligt att avauktorisation önskas. Det ska ske senast sex månader innan verksamheten upphör.
 3. Utbildningsenheten skickar beslut om avauktorisation till anordnaren.
 4. Anordnaren tar kontakt med alla vårdnadshavare som har barn placerade i verksamheten och meddelar att verksamheten kommer att upphöra.
 5. Anordnaren ska underlätta för barnen att få placering hos annan anordnare. Detta ska kommuniceras och vid behov samordnas med utbildningsenheten.
 6. Anordnaren ska informera utbildningsenheten om vilka aktiviteter som anordnaren vidtar gentemot vårdnadshavare.
 7. Anordnaren ska kontakta alla som står i deras kö i e-tjänsten Nacka24.
 8. Utbildningsenheten tar bort information om verksamheten från Jämföraren.
 9. Utbildningsenheten tar bort verksamhetens inloggning till e-tjänsten Nacka24 efter sista checkutbetalningen.

*Huvudman för fristående anordnare är den person eller organisation som står som ansvarig för auktorisationen. För den kommunala produktionen är kommunstyrelsens verksamhetsutskott huvudman.

Sidan uppdaterades: