Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Så här går det för eleverna på introduktionsprogrammet

Utbildningsenheten har följt upp hur det har gått för de elever som började första året på någon av introduktionsprogrammets inriktningar höstterminen 2016. Uppföljningen visar att en majoritet av eleverna är kvar i samma utbildning som de började hösten 2016.

Trendspaning inom gymnasieskolan: Fler ekonomer och färre esteter

Storsthlm (f.d. KSL) har sammanställt en rapport som visar på trender i sökmönstren för gymnasieelever i Stockholms län. Bland de högskoleförberedande programmen ökar antalet sökande till ekonomiprogrammet och tekniska programmet mycket mellan åren 2011 och 2016, medan estetiska programmet och humanistiska programmet har ett minskande söktryck.

Så här valde eleverna till gymnasiet år 2017

I våras valde drygt 30 469 elever i Stockholms län gymnasieskola inför läsåret 2017/2018. Av dem var knappt 1 300 ungdomar folkbokförda i Nacka. Av de sökande Nackaungdomarna fick 62 % sitt förstahandsval tillgodosett. De ungdomar som inte är antagna till gymnasiet övergår till det kommunala aktivitetsansvaret.

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.