Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Seminarium om gymnasieelevers syn på skolan

I september är lärare, skolledning och huvudmän som arbetar med gymnasieskolan välkomna på ett seminarium där två forskare ger en fördjupad bild av gymnasieelevernas upplevelser av sin skolvardag.

Nacka har god tillgång på utbildade och legitimerade lärare

Generellt finns en god tillgång till utbildade och legitimerade lärare på flertalet skolor i Nacka. Det visar den senaste lärarstatistiken som avser hösten 2018.

Mycket ros men även lite ris – här är resultatet från årets elev- och föräldraenkät

Resultaten från årets elev- och föräldraenkät visar genomgående mycket goda resultat. I grundskolan är det generella mönstret att de yngre eleverna i hög grad ger positiva svar om sin skola men nöjdheten minskar med stigande ålder och fortsätter att avta i gymnasieskolan.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.