Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Dags för höstens naturstädning

Varje vår och höst städas naturen i Nacka. Naturstädningen är ett sätt för skolklasser och ungdomsföreningar i Nacka kommun att tjäna extra pengar till sin kassa. Höstens anmälan startar den 23 september.

Oförändrat antal nyanlända elever i Nacka

Ny statistik visar att antalet nyanlända elever i Nacka ligger kvar på samma nivå som vid senaste redovisningen i november 2018.

Nacka växer! Fler platser planeras inom förskola och skola

Enligt utbildningsnämndens senaste behovsprognos behöver Nacka ytterligare cirka 3200 förskoleplatser under prognosperioden 2019-2040. Vad gäller grundskolan beräknas cirka 1400 nya platser behövas utöver de omkring 4700 platser som planeras. Inom gymnasieskolan finns behov av ytterligare omkring 2000 platser

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.