Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anordnare av förskola och skola

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Lekfullhet och kreativitet bland årets mottagare av LÄRA-utmärkelsen

Nu är årets mottagare av Nacka kommuns nya utmärkelse LÄRA framröstade av Nackaborna. Under torsdagen den 9 december tillkännagavs sex pristagare som inspirerar och engagerar Nackas elever inom digitalisering och rörelse. Utmärkelsen har skapat mycket engagemang bland Nackaborna med 170 nomineringar och över 3000 röstningar på kommunens hemsida.

Uppföljning av låga resultat i årskurs 9

I Nacka kommun lämnar de allra flesta elever grundskolan med gymnasiebehörighet och goda meritvärden. De elever som lämnade grundskolan 2021 med låga kunskapsresultat i sitt slutbetyg har följts upp av utbildningsenheten.

Checkbelopp och likvärdighetsresurs 2022

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2022. Utbildningsnämndens budget fastställdes till drygt 3 miljarder kronor. 2 748,6 miljoner kronor avser checkar och 302,9 miljoner kronor övriga kostnader.