Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Riktlinjen för placering i de kommunala skolorna har reviderats

Med anledning av Kammarrättens tidigare dom har utbildningsnämnden reviderat sina riktlinjer gällande placering av elever i de kommunala skolorna. Ändringen avser urvalsmodell i det fall en skola inte kan ta emot alla sökande.

Positiv utveckling av barnens lek- och lärmiljöer i Nacka

Höstens arbete med tillsyn och insyn visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller en god kvalitet inom det pedagogiska området. I flera verksamheter har lek- och lärmiljön utvecklats positivt.

Nya checkbelopp för 2019

Nu kan du ta del av Mål- och budget, Nacka kommuns främsta styrdokument. Det beskriver bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad Nackaborna kan förvänta sig av kommunen framöver.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.