Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Bokgåvor till förskolan

Här kan du läsa mer om det regeringsuppdrag som Kulturrådet har fått i form av en engångssatsning i syfte att stärka läsfrämjande insatser i förskolan.

Riktlinjen för placering i de kommunala skolorna har reviderats

Med anledning av Kammarrättens tidigare dom har utbildningsnämnden reviderat sina riktlinjer gällande placering av elever i de kommunala skolorna. Ändringen avser urvalsmodell i det fall en skola inte kan ta emot alla sökande.

Positiv utveckling av barnens lek- och lärmiljöer i Nacka

Höstens arbete med tillsyn och insyn visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller en god kvalitet inom det pedagogiska området. I flera verksamheter har lek- och lärmiljön utvecklats positivt.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.