Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anordnare av förskola och skola

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Fokus på språkutveckling och stöd i förskolan

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en omfattande granskning av Nacka kommuns arbete för att säkerställa att förskolan främjar barns språkutveckling, ger stöd till barn med speciella behov, och möjliggör utveckling av både svenska och modersmål för barn med annat modersmål än svenska. Rapporten inkluderar rekommendationer för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att förbättra kvaliteten inom förskolan.

Skolfrånvaron i Nacka: statistik och utmaningar

Nacka kommun hade en ökande trend av skolfrånvaro bland skolpliktiga elever under läsåret 2022–2023. Utbildningsenheten har nyligen rapporterat statistik till utbildningsnämnden som belyser utmaningarna kring skolfrånvaro och ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, rektor, huvudman och hemkommun.

Ny prognos för Nackas framtida behov av platser inom förskola och skola

Utbildningsenheten har nyligen presenterat den senaste behovsprognosen för platsbehovet inom förskola och skola fram till år 2040. Prognosen visar på en generell balans för förskoleklass och årskurserna 1–6, men på varierande behov i olika kommundelar. Prognosen belyser de utmaningar som behöver tacklas för att möta efterfrågan på skolplatser i åldersgruppen 6–12 år.