Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anordnare av förskola och skola

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Beräkningen av relativ närhet finjusteras till kommande skolval

Riktlinjerna för placering av elever i förskoleklass och grundskola har reviderats när det gäller beräkningen av relativ närhet. Framöver kommer denna beräkning inte att avrundas till närmaste hundratal meter.

Godkända utlandsskolor krav för skolpeng utomlands

Utbildningsnämnden har beslutat att det från och med hösten 2022 endast blir möjligt att ansöka om skolpeng och programpeng utomlands för elever som går i godkända utlandsskolor. Detta för att bättre kunna säkerställa utbildningens kvalitet och innehåll samt att utbildningen respekterar de värderingar som en kommunal finansiering bör säkerställa.

Våga Visas årsrapport – inga observationer under pandemin

Årsrapporten redogör för verksamheten läsåret 2020-2021 inom utvärderingssamarbetet Våga Visa, som utgår från barn- och elevperspektivet och syftar till ökad måluppfyllelse i förskola och skola.