Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Elev- och föräldraenkäten 2020

Elev- och föräldraenkäten 2020 kommer inom kort att börja distribueras ut. Här hittar du information kring viktiga datum samt kontaktuppgifter till supporten på Origo Group.

Reviderade riktlinjer inför skolvalet 2020

Riktlinjerna för placering i förskoleklass och grundskola har setts över och reviderats på två områden: För elever med sekretessmarkering samt för elever som flyttar till eller inom Nacka. Den nya riktlinjen gäller från skolvalet inför höstterminen 2020.

Nya checkbelopp och internbudget för 2020

Utbildningsnämnden har beslutat om internbudgeten, vilken omfattar resurser utöver checkbeloppen. Nyanländresursen har anpassats efter den minskade budgetramen för år 2020.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.