Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Nackas kommunala gymnasieskolor tål att jämföras

Den färska rapporten Öppna Jämförelser visar återigen på positiva resultat för Nackas gymnasieelever. 85 % av eleverna på Nackas kommunala gymnasieskolor tar sin gymnasieexamen inom tre år vilket är det bästa resultatet i Stockholms län och tredje bäst i landet.

Skolvalet 2018: Nio av tio fick sitt förstahandsval

Vid det senaste skolvalet fick 91 procent av de sk. måsteväljarna plats på den skola de valt i första hand.

Fördjupad analys av skolresultaten våren 2017

I kvalitetsanalysen för 2017 gavs en övergripande bild av resultaten för grundskolan och gymnasieskolan från våren 2017. Här får du en utförligare redovisning av resultaten i grundskola och gymnasieskola.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.