Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Oförändrat antal nyanlända elever i Nacka

Ny statistik visar att antalet nyanlända elever i Nacka ligger kvar på samma nivå som vid senaste redovisningen i november 2018.

Nacka växer! Fler platser planeras inom förskola och skola

Enligt utbildningsnämndens senaste behovsprognos behöver Nacka ytterligare cirka 3200 förskoleplatser under prognosperioden 2019-2040. Vad gäller grundskolan beräknas cirka 1400 nya platser behövas utöver de omkring 4700 platser som planeras. Inom gymnasieskolan finns behov av ytterligare omkring 2000 platser

Seminarium om gymnasieelevers syn på skolan

I september är lärare, skolledning och huvudmän som arbetar med gymnasieskolan välkomna på ett seminarium där två forskare ger en fördjupad bild av gymnasieelevernas upplevelser av sin skolvardag.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.