Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Förslag på höjning av gymnasieskolans programpriser

Storsthlms styrelse har inför 2019 föreslagit en uppräkning med 1,8 procent för både programpriserna och för strukturtillägget. Kommunerna i samverkansområdet ska nu fatta beslut om höjningen.

Nackas elever fortsätter att ha goda resultat

En färsk rapport visar att niornas resultat har ökat ytterligare från en redan hög nivå och ännu fler elever blev behöriga till gymnasieskolan. Alla grundskolor utom en har resultat som ligger långt över riksgenomsnittet för 2017.

Nackas niondeklassare fortsätter att övertyga!

Färsk betygsstatistik visar att Nackas niondeklassare fortsätter att ha mycket goda betygsresultat. Jämfört med förra året har både meritvärdet och andelen behöriga till gymnasieskolan ökat. Nästan alla skolor i Nacka har ett resultat som ligger långt över riksgenomsnittet för 2017.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.