Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Dags för årets stora skräpplockaraktivitet - anmäl er till Vi Håller Rent!

Varje vår stöttar Nacka vatten och avfall Håll Sverige Rents stora nedskräpningsaktivitet Vi Håller Rent. Nu har anmälan till den nationella kampanjen öppnat. År 2018 deltog 5 954 Nackabor och år 2019 hoppas vi att vi blir fler!

Bokgåvor till förskolan

Här kan du läsa mer om det regeringsuppdrag som Kulturrådet har fått i form av en engångssatsning i syfte att stärka läsfrämjande insatser i förskolan.

Riktlinjen för placering i de kommunala skolorna har reviderats

Med anledning av Kammarrättens tidigare dom har utbildningsnämnden reviderat sina riktlinjer gällande placering av elever i de kommunala skolorna. Ändringen avser urvalsmodell i det fall en skola inte kan ta emot alla sökande.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.