Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter namn

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter i samband med revideringen namn till Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I samband med omarbetningen har utbildningsnämnden beslutat om två förändringar som gäller från den 1 januari 2020.

Fördjupad analys av elever med låga resultat

För att bibehålla, och helst öka, de goda elevresultaten i Nacka är det viktigt att också analysera de låga resultaten. En fördjupad analys har därför genomförts med fokus på de 5 % av eleverna som lämnade grundskolan våren 2019 utan gymnasiebehörighet.

Goda möjligheter för Nackas gymnasieelever att utveckla digital kompetens

En ny studie som utbildningsnämnden har beställt visar att gymnasieeleverna i Nacka överlag har goda förutsättningar att utveckla digital kompetens.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.