Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anordnare av förskola och skola

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Nackas nior fortsätter hålla en hög kunskapsnivå

Slutbetygen i årskurs 9 fortsätter vara höga i Nackas grundskolor. 95 procent av eleverna som gick ut nian våren 2022 uppnådde gymnasiebehörighet och 90 procent hade godkänt betyg i alla ämnen. Genomsnittligt meritvärde var 267 meritvärdespoäng, vilket motsvarar mer än C i samtliga 17 ämnen. Det visar Skolverkets statistik som omfattar såväl fristående som kommunala grundskolor.

Vad gör Nackas elever efter gymnasieskolan?

Utbildningsenheten har använt nationell statistik för att studera hur stor andel av Nackas avgångselever som arbetar eller studerar efter gymnasieexamen. I studien görs jämförelser med Stockholms län och riket.

Våga Visa-observationerna åter i gång efter pandemin

Observationer av grundskolor har kunnat återstartas i liten skala efter pandemin, men inga förskolor har ännu kunnat omfattas på grund av brist på erfarna observatörer. Svarsfrekvensen i enkäten till vårdnadshavare fortsatte vara på lägre nivå än innan pandemin.