Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

AI-utbildningar 2024

Under 2024 erbjuder Nacka kommun i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) en AI-utbildning i tre delar. Dels en allmän grundutbildning, dels två skräddarsydda utbildningar för ledare respektive lärare. Du hittar mer information om kurserna på den här sidan.

Nacka kommun erbjuder alla anställda i kommunen att gå en grundläggande onlineutbildning om AI (Artificiell Intelligens). Den grundläggande utbildningen erbjuds också till personal på fristående skolor.

Utöver den fristående, grundläggande kursen erbjuds två skräddarsydda kurser för ledare/chefer/rektorer respektive lärare/pedagoger. Du hittar mer information om kursernas innehåll samt målgrupper i blocken nedan.

De tre utbildningarna är framtagna som ett samarbete mellan Nacka kommun och Luleå tekniska universitet (LTU) och det är tre professorer från LTU som håller i utbildningarna:

 • Peter Parnes, professor
  Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system-och rymdteknik
 • Anna Öhrwall Rönnbäck, professor, ämnesföreträdare
  Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
 • Peter Törlind, biträdande professor, excellent lärare
  Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Preliminärt kursinnehåll, upplägg samt målgrupper hittar du i blocken nedan:

Grundläggande kurs om AI

Den grundläggande kursen är en generell onlineutbildning som är upplagd med självstudier. Den studerande kontrollerar själv sina kunskaper via ett kunskapsquiz. Omfattningen är cirka 10-12 timmar.

Denna del är fristående och alla tjänstemän i organisationen som vill delta kan gå utbildningen. Den grundläggande kursen är ett krav för att därefter kunna gå ledarskapsspåret.

Kursinnehåll

Grundförståelse

 • Vad är AI?
 • Hur påverkar det arbetet?
 • Nya yrken
 • Kopplat till konkreta exempel

Målgrupp

Alla anställda i kommunen samt lärare och rektorer vid fristående skolor i Nacka.

Antal deltagare

Ingen begränsning

Kursupplägg

10 timmar självstudier i egen takt. Utbildningen innehåller kortare reflektionsuppgifter, quiz och en självständig slutuppgift. Inga gemensamma träffar.

Ansvarig lärare: Peter Parnes

Kursavsnitt

 1. Välkommen till kursen
  Tidsåtgång: 1 timme
  Innehåll: Möt läraren och få översikt av området
 2. Introduktion till AI
  Tidsåtgång: 2 timmar
  Innehåll: Introduktion till AI och generativ AI
 3. Tillämpningar
  Tidsåtgång: 2 timmar
  Innehåll: Generativ AI och dess tillämpningar
 4. Framtiden
  Tidsåtgång: 2 timmar
  Innehåll: AI i framtiden
 5. Sammanfattning
  Tidsåtgång: 2 timmar
  Innehåll: Avslut, sammanfattning och slutuppgift
 6. Reflektionstid
  Tidsåtgång: 1 timme
  Innehåll: Reflektionstid och egen fördjupning.

Skräddarsydd kurs om AI för ledare/chefer

Denna utbildning är en skräddarsydd kurs för ledare/chefer med fokus på analys och kreativitet för strategisk framsyn. Efter genomförd utbildning kommer ett kursintyg att utfärdas med uppgift om kursens omfattning och innehåll.

Kursen för ledare/chefer är upplagd som Blended Learning, det vill säga en blandning av digital och fysisk undervisning. Den innehåller en fysisk träff och två träffar online med kursledare. Omfattningen är totalt 40 timmar inklusive slutuppgift. Observera att det är ett krav att deltagaren först har gått "Grundläggande kurs om AI".

Kursinnehåll

Analys och kreativitet för strategisk framsyn. Innovativt ledarskap i en föränderlig värld.

Målgrupp

 • Ledare/chefer anställda i Nacka kommun.
 • Rektorer på fristående och kommunala grundskolor i Nacka kommun med årskurserna 7-9.
 • Rektorer på fristående och kommunala gymnasieskolor i Nacka kommun.

Antal deltagare: Max 100 personer

Kursupplägg

Utbildningen omfattar totalt 40 timmar inklusive slutuppgift.
Utöver de fyra träffarna (en fysisk träff och tre online) så ingår självstudier i bestämd takt. Utbildningen innehåller bland annat kortare reflektionsuppgifter och quiz samt en större självständig slutuppgift där deltagaren tar fram sin egen prognos och strategiska plan.

Ansvarig lärare: Anna Öhrwall Rönnbäck, Peter Törlind

Datum och tider för träffar

 1. Start (online)
  Tisdagen den 17 september 2024, klockan 13.00-16.00
 2. Fysisk träff i Nacka
  Tisdagen den 19 november 2024, klockan 9.00-16.00 (senast)
 3. Onlineträff
  Onsdagen den 5 februari 2025, klockan 13.00-16.00
 4. Avslutning (online)
  Onsdagen den 9 april 2025, klockan 13.00-16.00

Utbildningsmoment

 1. Maskinlärande, generativ AI och dess tillämpningar
 2. Trendanalys, scenarioplanering och strategisk planering
 3. Avslut, sammanfattning och slutuppgift
 4. Reflektionsuppgift

Anpassad kurs om AI för lärare/undervisande pedagoger

Denna kurs är en anpassad utbildning för lärare/undervisande pedagoger med fokus på generativ AI och verktyg för lärande. Efter genomförd utbildning kommer ett kursintyg att utfärdas med uppgift om kursens omfattning och innehåll.

Kursinnehåll

 • Förstå hur AI påverkar undervisningen i skolan
 • Generativ AI och lärande

Målgrupp

Kursen erbjuds till lärare/undervisande pedagoger på Nackas fristående och kommunala grundskolor med årskurserna 7-9 samt till pedagoger på Nackas fristående och kommunala gymnasieskolor.

Antal deltagare

Max140 personer

Kursupplägg

Total tidsåtgång 40 timmar. 34 timmar självstudier i bestämd takt samt tre träffar online på vardera två timmar. Datum för onlineträffarna ser du nedan.

Utbildningen innehåller kortare reflektionsuppgifter, quiz och en större självständig slutuppgift. Efter genomförd utbildning kommer ett kursintyg att utfärdas med uppgift om kursens omfattning och innehåll.

Ansvarig lärare: Peter Parnes

Kursavsnitt

 1. Välkommen till kursen
  Tidsåtgång: 1 timme
  Innehåll: Möt läraren och få översikt av området
 2. Introduktion till AI
  Tidsåtgång: 5 timmar
  Innehåll: Introduktion till AI och generativ AI och framtidens lärande
 3. Digitalt liveseminarium Onlineträff 1
  Den 25 september klockan 14.00-16.00
 4. Tillämpningar
  Tidsåtgång: 6 timmar
  Innehåll: Generativ AI och dess tillämpningar i lärande
 5. Digitalt liveseminarium Onlineträff 2
  Den 22 oktober klockan 09.00-11.00
 6. Framtiden
  Tidsåtgång: 6 timmar
  Innehåll: AI i framtiden
 7. Digitalt liveseminarium Onlineträff 3
  Den 20 november klockan kl 14.00-16.00
 8. Avslut
  Tidsåtgång: 12 timmar varav 10 timmar är ett eget större arbete.
  Innehåll: Avslut, sammanfattning och slutuppgift.
 9. Reflektionstid
  Tidsåtgång: 2 timmar
  Innehåll: Reflektionstid och egen fördjupning


Intresseanmälan för chefer och lärare

Deltagarantalet i utbildningen för chefer/ledare samt utbildningen för lärare/undervisande pedagoger är begränsat.

De som är intresserade av utbildningen har möjlighet att göra en preliminär anmälan fram till och med den 30 april. Under våren kommer utbildningsenheten att kontakta dem som gjort en preliminär ansökan och det finns då möjlighet att göra en bindande anmälan. Innan du gör din anmälan är det önskvärt att du har funderat på om du - eller de personer du anmäler- verkligen kan avsätta den tid som krävs för att delta i hela utbildningen.

Den grundläggande kursen

Den grundläggande kursen är en online-utbildning och har ingen begränsning vad gäller antal deltagare. Mer information om grundutbildningen kommer under våren 2024.

Sidan uppdaterades: