Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Förlängd programpeng i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen (9 kap, 7§) får huvudmannen besluta om förlängd studietid för en elev. För att Nacka kommun ska betala ut ersättning för eleven behöver huvudman eller rektor göra en ansökan till oss.

Hur görs ansökan?

Ansökan görs digitalt via en e-tjänst där du också bifogar den efterfrågade bilagan. E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Förlängd programpeng i gymnasiet Ansökan via e-tjänst


Ansökan ska innehålla följande:

  • Beskrivning av orsaken till elevens behov av förlängd studietid
  • Beskrivning av skolans tidigare insatser för eleven
  • Bilaga med elevens individuella studieplan (avslutade, pågående och planerade kurser)

Nacka kommun beviljar ersättning om vi bedömer att:

  • orsakerna till behovet av förlängd studietid är skäliga/godtagbara,
  • skolan hittills har satt in adekvata åtgärder för eleven,
  • den planering som skolan gjort för den förlängda studietiden är rimlig, (dvs. om eleven har realistiska möjligheter att ta gymnasieexamen, utifrån poängplan och planerade stödinsatser).

Har du några frågor? Kontakta då utbildningsenheten i Nacka.

Sidan uppdaterades: