Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Överlämning vid skolbyte

När en elev byter skola kan den skola som eleven lämnar behöva göra en överlämning av uppgifter till den nya skolan. Det gäller både vid övergångar mellan olika skolformer och vid övergångar inom samma skolform. Här kan du läsa om vad som gäller kring överlämning av uppgifter vid skolbyte.

Läs mer om överlämning på Skolverkets webbsida

Sidan uppdaterades: