Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Riktlinje för mottagande av nyanlända i Nackas förskolor och skolor

Utbildningsnämnden har tagit fram en riktlinje för mottagande av nyanlända barn och elever i Nackas förskolor och skolor. Syftet med dokumentet är att tydliggöra regelverket om mottagande av nyanlända barn och ungdomar i Nackas förskolor och skolor per skolform samt Nacka kommuns tillämpning av regelverket. Dokumentet gäller för chefer, tjänstemän och politiker i kommunen som har ansvar för nyanlända barn och ungdomar i kommunen.

Nacka kommuns ansvar

Skollagen reglerar vilket ansvar kommuner har för barn och elever som inte är folkbokförda i Sverige och som vistas i en kommun. Regelverket ser olika ut beroende på vilken anledning barnet och barnets vårdnadshavare vistas i landet och vilken skolform det gäller. Regelverket beskrivs i dokumentet under respektive skolform.

Utöver lagstiftningen på området vill utbildningsnämnden tydliggöra att för dessa barn och ungdomar gäller samma regler och rättigheter som för folkbokförda i Nacka. I Nacka finns inga centrala förberedelseklasser utan nyanlända elever integreras direkt i ordinarie verksamhet. Vårdnadshavare/gode män till nyanlända barn ska därför välja förskola eller skola på samma sätt som folkbokförda i Nacka gör. Det innebär att de ska göra ett aktivt förskole- eller skolval.

Likaså ska nyanlända ungdomar tillförsäkras en plats på introduktionsprogrammets språkinriktning. Kommunen måste se till att dessa barn och ungdomar erbjuds plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola. Kan inte plats erbjudas i någon skola har Välfärd skola ett särskilt ansvar att ordna en placering. Likaså har Välfärd skola ett särskilt ansvar för nyanlända ungdomars rätt till en plats på introduktionsprogrammets språkinriktning, oavsett vilken skolbakgrund eleven har.

Riktlinje rätt till utbildning för barn och ungdomar som vistas i Nacka utan att vara folkbokförda i Sverige (PDF-dokument, 179 kB)

Sidan uppdaterades: