Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Rutiner fritidshem

Förlängd fritidshemsplacering för elever 10-13 år

Enligt 14 kapitlet 6 § i skollagen ska elever erbjudas utbildning i fritidshem om de av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Elever i behov av särskilt stöd kan få fritidshemscheck beviljad till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Vårdnadshavare gör ansökan till resurssamordnare på utbildningsenheten.

För mer information kontakta resurssamordnare på utbildningsenheten:

Profilbild saknas

Eva Westin

resurssamordnare på utbildningsenheten

08-718 84 79


Fritidshem för tioåringar i juli månad

Checkbeloppsnivå fritidshem årskurs 1-3 gäller till och med juni månad det år barnet fyller 10 år. Vårdnadshavare som på grund av förvärvsarbete eller studier har behov av fritidshem i juli månad kan få det efter anmälan till verksamheten.

Kontrakt för fritidshem i juli för 10-åringar (PDF-dokument, 118 kB)

  • Kontraktet sparas av skolan och behöver inte skickas till utbildningsenheten.
  • Elevens slutdatumet ska registreras av skolan i Nacka24 snarast möjligt men senast den 15 juni .

Sidan uppdaterades: