Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Rapportering om gymnasieelevs betydande frånvaro samt studieavbrott

Information till hemkommunen

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002).

Uppgifter om elever som är folkbokförda i Nacka skickas till utbildningsenheten via ett digitalt formulär.

Betydande frånvaro

Anmälan om betydande frånvaro för gymnasieelev som inte fyllt 20 år


Studieavbrott

Anmälan om studieavbrott i gymnasieskolan Görs av rektor på aktuell skola

Sidan uppdaterades: