Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Vem gör vad på utbildningsenheten?

Klicka på handläggarens namn för att skicka e-post. Välkommen att höra av dig!

Namn Titel Inriktning
Elin Appel Resurssamordnare Grundskola och gymnasieskola
Åsa Arnell

Utbildningsexpert Uppföljning och utvärdering
Magnus Blomberg Controller Finansiering
Sofia Broquist

Administrativ handläggare Kundvalssamordningen
Sara Countakis

Utbildningssamordnare
Kristin Danielsson

Administrativ handläggare Kundvalssamordningen
Ann Granqvist

Administrativ handläggare Kundvalssamordningen
Kristina Heuman Utbildningsexpert Dimensionering och utveckling
Weronica Jahnfors Utbildningsexpert Förskola och pedagogisk omsorg
Anette Kilander Utbildningsexpert Förskola och pedagogisk omsorg
Louise Knights Administrativ handläggare Kundvalssamordningen
Katarina Kåhre Handläggare Skolplikt, skolval
Carina Legerius Enhetschef
Maria Mickelin Kommunikatör
Lena Nilson Systemansvarig E-tjänsten Nacka24
Anna-Carin Olsson Utbildningsexpert Grundskola, skolplikt, skolvalet
Jill Salander Utbildningsexpert Gymnasieskola, gymnasieantagning, uppföljning och utvärdering
Eva Westin Resurssamordnare Förskola, grundsärskola, gymnasiesärskola
...................................... ....................................... ........................................................

Sidan uppdaterades: