Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Vem gör vad på utbildningsenheten?

Här på anordnarwebben för förskola och skola har vi samlat information som vi hoppas är till nytta för dig som anordnare. Om du inte hittar informationen som du söker är du välkommen att kontakta oss på utbildningsenheten.

Du kan mejla allmänna frågor till utbildningsenheten@nacka.se

Vid frågor gällande förskola och pedagogisk omsorg kontakta forskola@nacka.se och för frågor gällande förskoleklass, grundskola och fritidshem kontakta skola@nacka.se.

Om du vill komma i kontakt med en speciell handläggare hittar du kontaktuppgifter i blocket nedan.

Kontaktuppgifter handläggare förskola och skola

Namn Titel Inriktning
Elin Appel Resurssamordnare Grundskola och gymnasieskola
Åsa Arnell

Utbildningsexpert Uppföljning och utvärdering
Nina Beer Utbildningsexpert Gymnasieskola, gymnasieantagning, uppföljning och utvärdering
Magnus Blomberg Controller Finansiering
Annica Bergström Biträdande enhetschef
Sofia Broquist

Handläggare Förskoleklass, grundskola och fritidshem, skolval
Maria-Pia Colton Handläggare Förskola för fler barn
Sara Countakis

Samordnare
Kristin Danielsson

Handläggare ekonomi
Ann Granqvist

Handläggare Förskola och pedagogisk omsorg
Weronica Jahnfors Utbildningsexpert Förskola och pedagogisk omsorg
Anette Kilander Utbildningsexpert Förskola och pedagogisk omsorg
Louise Knights Handläggare Förskola och pedagogisk omsorg
Katarina Kåhre Kommunikatör
Carina Legerius Enhetschef
Christina Lennfors Handläggare Förskoleklass, grundskola och fritidshem, skolval
Annika Lotterberg Utbildningsexpert
Lena Nilson Systemspecialist Verksamhetssystemen Nacka24, IST Administration
Danijela Radsel Bengtsson Utvecklingsstrateg
Malin Rubin Utbildningsexpert Grundskola, skolplikt, skolvalet
Robert Sundvall Handläggare Skolplikt, skolval
Eva Westin Resurssamordnare Förskola, anpassad skola
...................................... ....................................... ........................................................

Sidan uppdaterades: