Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Vem gör vad på utbildningsenheten?

Här på anordnarwebben för förskola och skola har vi samlat information som vi hoppas är till nytta för dig som anordnare. Om du inte hittar informationen som du söker är du välkommen att kontakta oss på utbildningsenheten.

Du kan mejla allmänna frågor till utbildningsenheten@nacka.se eller kundvalssamordning@nacka.se (främst frågor kring förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt Nacka24).

Om du vill komma i kontakt med en speciell handläggare hittar du kontaktuppgifter i blocket nedan.

Kontaktuppgifter handläggare förskola och skola

Namn Titel Inriktning
Elin Appel Resurssamordnare Grundskola och gymnasieskola
Åsa Arnell

Utbildningsexpert Uppföljning och utvärdering
Magnus Blomberg Controller Finansiering
Annica Bergström Biträdande enhetschef
Sofia Broquist

Administrativ handläggare Kundvalssamordningen
Sara Countakis

Utbildningssamordnare
Kristin Danielsson

Administrativ handläggare Kundvalssamordningen
Ann Granqvist

Administrativ handläggare Kundvalssamordningen
Kristina Heuman Utbildningsexpert Dimensionering och utveckling
Weronica Jahnfors Utbildningsexpert Förskola och pedagogisk omsorg
Anette Kilander Utbildningsexpert Förskola och pedagogisk omsorg
Louise Knights Administrativ handläggare Kundvalssamordningen
Katarina Kåhre Handläggare Skolplikt, skolval
Carina Legerius Enhetschef
Christina Lennfors Handläggare Grundskola, skolvalet
Annika Lotterberg Utbildningsexpert
Maria Mickelin Kommunikatör
Lena Nilson Systemansvarig E-tjänsten Nacka24
Anna-Carin Olsson Utbildningsexpert Grundskola, skolplikt, skolvalet
Danijela Radsel Bengtsson Utvecklingsstrateg
Jill Salander Utbildningsexpert Gymnasieskola, gymnasieantagning, uppföljning och utvärdering
Eva Westin Resurssamordnare Förskola, grundsärskola, gymnasiesärskola
...................................... ....................................... ........................................................

Sidan uppdaterades: