Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som vill bli anordnare

Här finns information till dig som vill bli auktoriserad anordnare av bostad med särskild service enligt LSS.

Så här gör du

  • Läs auktorisationsvillkoren som finns under rubriken ”För dig som är anordnare”. Här finns också information om ersättningsnivåer.
  • Ansökan görs via Kommers. Klicka nedan på Ansök om att bli anordnare av bostad med särskild service enlig LSS.
  • Glöm inte att fylla i all efterfrågad information samt att bifoga alla efterfrågade handlingar.
  • Anbudet handläggs av kvalitetsutvecklare på kvalitet och stöd, sociala omsorgsprocessen som granskar den utifrån auktorisationsvillkoren.
  • Har du några frågor kan du kontakta kos@nacka.se
  • Om ansökan inte är komplett begär kommunen in kompletteringar.

Vad innebär det att vara godkänd anordnare?

Om alla villkor är uppfyllda auktoriseras företaget enligt Nacka kommuns kundval. Ett kontrakt, som gäller tills vidare, skrivs därefter mellan företaget och Nacka kommun. När företaget godkänts läggs en presentation av anordnaren upp i Jämföraren, där Nacka kommun presenterar anordnarna i kundvalet.

En auktorisation innebär inte att anordnaren garanteras kunder. Det är kunden som väljer vilken anordnare som ska utföra den hjälp som beviljats. Kunden har också rätt att byta anordnare. För den kund som inte kan eller vill välja finns ett så kallat ickevalsalternativ.

Sidan uppdaterades: